PLG Een ontwerpvaardigheid oefenen in één scheikundeles

De PLG begint met zelf ervaren wat je allemaal kunt met en leert van ontwerpen bij scheikunde.