Agenda

Filter op vak

Vakoverstijgend Biologie Informatica Natuurkunde NLT Onderzoeken en Ontwerpen Scheikunde Techniek Leerlingen Wiskunde
Mar 2018 19

Verdiepingstraining digitale geletterdheid

Diverse scholen binnen het Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden willen hun leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van Digitale ...

Mar 2018 21

PLG Flipping the classroom 2.0

In deze PLG leert u hoe u kennisclips kunt maken en inzetten in uw eigen onderwijs. ...

Mar 2018 22

Masterclass Medische Beeldvorming: Röntgen

Elke bijeenkomst zal bestaan uit een theoretische component en waar mogelijk een (inter)actief gedeelte op een van de afdelingen ...

Mar 2018 27

Nascholing algoritmen en grondslagen informatica met unplugged activiteiten

De deelnemers maken kennis met enkele van de unplugged activiteiten door deze zelf te beleven. ...

Apr 2018 05

PLG Practicum

Met een groep docenten en TOA’s gaan we nieuwe practica ontwikkelen en uitproberen en oude practica herzien. ...

Apr 2018 18

PLG Flipping the classroom 2.0

In deze PLG leert u hoe u kennisclips kunt maken en inzetten in uw eigen onderwijs. ...

Apr 2018 19

Masterclass Medische Beeldvorming: Echografie

Elke bijeenkomst zal bestaan uit een theoretische component en waar mogelijk een (inter)actief gedeelte op een van de afdelingen ...

Apr 2018 24

PLG Nieuwe Informatica

Deze PLG heeft als doel informatica-docenten te helpen in de voorbereiding op het nieuwe examenprogramma. ...

May 2018 24

Masterclass Ecologie in de praktijk

Deze masterclass is gevuld met activerende werkvormen en manieren om Ecologie sprekend te maken. ...

Jun 2018 27

Kick-off Verbreding Regionaal Steunpunt Leiden

Het Regionaal Steunpunt Leiden deelt deze dag graag de plannen voor de verbreding met u! ...

Sep 2018 03

PLG Een ontwerpvaardigheid oefenen in één scheikundeles

De PLG begint met zelf ervaren wat je allemaal kunt met en leert van ontwerpen bij scheikunde. ...