Agenda

Filter op vak

Vakoverstijgend Biologie Informatica Natuurkunde NLT Onderzoeken en Ontwerpen Scheikunde Techniek Wiskunde Leerlingen
Sep 2017 06

PLG Onderzoeksvaardigheden

We ontdekken welke factoren van invloed zijn op de verdieping in een onderzoekende houding van leerlingen. ...

Sep 2017 18

PLG Het verbinden van Onderzoeken en Ontwerpen

Dit is een PLG speciaal bedoeld voor docenten van het vak O&O (onderzoeken en ontwerpen). ...

Sep 2017 25

Week van de Biologie

Een week om de biologie van voeding gezondheid en duurzaamheid in de picture zetten! ...

Sep 2017 26

Training Digitale Geletterdheid

Leerlingen die digitaal geletterd zijn kunnen de wereld waarin ICT een belangrijke rol speelt beter begrijpen. ...

Sep 2017 27

Themabijeenkomst Sport Data Science

Het gebruik van echte gegevens van professionele sportmensen in een lessenserie maakt het onderwijs dan ook aantrekkelijker. ...

Sep 2017 28

PLG Algebraïsche vaardigheden

Leerlingen die symbol sense ontwikkeld hebben kunnen beter betekenis geven aan algebraïsche formules. ...

Oct 2017 12

Masterclass Water/Hydrofobiciteit

Het thema van de Masterclass is water en met name de interacties en evenwichten tussen watermoleculen, opgeloste stoffen en ...

Nov 2017 02

Crashcourse in de Quantumcomputer

We nemen u mee in de wondere wereld van de quantummechanica en de veelbelovende technologie van de toekomst! ...

Nov 2017 09

Physics Ladies Day

De Physics Ladies Day is een dag speciaal voor vrouwelijke scholieren die interesse hebben in natuurkunde en sterrenkunde. ...

Nov 2017 17

Informatics Ladies Day

Informatica alleen voor jongens? Absoluut niet! Op vrijdag 17 november is er in Leiden speciaal voor meisjes uit ...

Feb 2018 01

PLG Lengteschalen in Materialen

In deze PLG staan twee technieken centraal die beide ontwikkeld zijn in het Reactorinstituut Delft (RID) en beide prachtige ...