Nieuws

In the spotlights

24 augustus 2016

Masterclass Duurzaamheid & Groene Chemie “Redeneren(d) over duurzaamheid en groene chemie in het vo.”   In het nieuwe examenprogramma scheikunde is duurzaamheid en groene chemie een nieuw vakinhoudelijk onderwerp, zowel in het CE als in het SE. Leerlingen moeten in staat zijn om kennis over deze onderwerpen te gebruiken in redeneringen, bijvoorbeeld om een beargumenteerde… Lees meer »

Gastcolumn Jacqueline Hoornweg over samenwerking

06 juli 2016

Sinds januari zijn we als Regionaal Steunpunt Leiden een nieuw traject ingegaan. En dat terwijl we nauwelijks tijd hebben gehad om ons eigen, net ingeslagen, weg goed uit te lopen. Immers, als steunpunt met zestien enthousiaste vo-scholen en één hogeschool, bestaan we amper een jaar en vierden we onze Kick-Off op 26 januari 2015.  … Lees meer »

Slotbijeenkomst Math & Science Class weer een fijn betafeestje

06 juli 2016

Op 20 mei jongstleden was de laatste bijeenkomst van de Math & Science Class 2015-2016. Na 22 weken stevige wiskunde, colleges van toponderzoekers en het ontwerpen van een echte Solar Boat, waren de vwo 5 leerlingen er helemaal klaar voor: de botenrace. Iedereen had zich verzameld bij het water voor de faculteit Industrieel Ontwerpen en… Lees meer »

Uitwisselingsbijeenkomst over Robotica

06 juli 2016

Op dinsdag 21 juni organiseerde Bètasteunpunt Zuid-Holland samen met Gymnasium Schiedam een uitwisselingsbijeenkomst over Robotica ter afsluiting van de pilot in de derde klas aldaar. Docenten van onder andere Segbroek, Visser ’t Hoofd en Calvijn bekeken de zojuist geteste robots van de pilot. De robots zijn per tweetal leerlingen gebouwd en stuk voor stuk werkend en… Lees meer »

Nieuw: Robot Camp 2016! Tip uw leerlingen.

06 juli 2016

Wellicht ziet u nog kans om leerlingen te tippen die dit mogelijk interessant vinden.   Deze zomer organiseren het TU Delft Robotics Institute en Science Centre Delft de eerste editie van een heus Robot Camp: drie dagen ontwerpen, bouwen, programmeren en testen van je eigen robot!     Wanneer: 17, 18 en 19 augustus 2016… Lees meer »

Vakantiecursus ‘netwerken’

04 juli 2016

Voor leraren in exacte vakken van havo, vwo of hbo, voor leerlingen en voor andere belangstellenden organiseert het Platform Wiskunde Nederland (PWN) in 2016 een vakantiecursus met als thema: “Netwerken”.   De 70ste vakantiecursus is opgezet in samenwerking met het zwaartekracht programma “NETWORKS”. Dit programma, uitgevoerd door een consortium van de universiteiten van Amsterdam, Eindhoven… Lees meer »

Opwaartse trend techniekonderwijs zet zich door

30 juni 2016

Ook in het schooljaar 2015/16 kozen meer jongeren in het voortgezet en hoger onderwijs voor een bètatechnisch profiel en opleiding. De opwaartse trend ten aanzien van het techniekonderwijs van de afgelopen jaren zet zich dan ook door. Voor het eerst in zes jaar neemt ook in het mbo het aantal instromende leerlingen in de bètatechniek… Lees meer »

Alfa in de wereld van bèta

08 juni 2016

Toen ik aan mijn stage begon bij Regionaal Steunpunt Leiden, was de organisatie voor mij nog geheel onbekend.  En niet alleen de organisatie, maar ook de wereld van bèta.  Zelf ben ik een alfameisje. Op de middelbare school was ik geen fan van scheikunde of natuurkunde en koos ik dus ook voor de profielen Cultuur… Lees meer »

Veelbelovende, getalenteerde, ambitieuze leerlingen

30 mei 2016

Wat moet dat fijn zijn voor een docent als je een vwo-leerling kent die extra uitdaging zoekt. Je gunt immers jouw leerling om het beste uit zichzelf te halen. Gelukkig staan de universiteiten in onze regio om jouw leerlingen te springen. Met een paar klikjes op de websites van de universiteiten, verschijnen de mooiste programma’s. Met… Lees meer »

Kick Off lerarenregister 21 mei

25 mei 2016

Afgelopen 21 mei vond de Kick Off lerarenregister plaats. ‘Het lerarenregister zorgt ervoor dat men zeker weet dat er een bevoegde en een bekwaamde leraar voor de klas staat’, verklaarde de voorzitter van de Onderwijscoöperatie. Wilt u meer informatie over het lerarenregister of over de Kick Off? Lees hier meer!