Masterclass Ecologie in de praktijk

Leerlingen hebben steeds minder directe ervaringen met natuur. Zou het niet leuk zijn wanneer jouw leerlingen als ze door een park of bos lopen met gemak praten over symbiose, pioniersvegetatie, exoten of eutrofiëring? Dat wat je echt kent, krijgt meer waarde.

Het is niet makkelijk om lessen te maken die leuk, haalbaar en inspirerend zijn voor je leerlingen.Deze masterclass is gevuld met activerende werkvormen en manieren om Ecologie sprekend te maken.

Een van de schrijfsters van het boek ‘Ecologie: leren en onderwijzen’: ‘Els de Hullu’ zal de masterclass in samenwerking met Marjoleine Vermeulen leiden. Deze masterclass richt zich op ecologie in de praktijk door middel van het behandelen van het boek van Els de Hullu. Op 24 mei vindt de masterclass plaats in ‘De tuin van de Smit’ in Leiden. Neemt u deel aan de hele dag, dan wordt er voor eten gezorgd. Let wel op, er is ruimte voor 30 deelnemers. Wees er dus snel bij.

Inhoud

Zoals gezegd staat het boek Ecologie leren & onderwijzen centraal. Ecologische experts leverden leerzame intermezzo’s over actuele ecologie op de schaal van worm tot wereld. De vele bijdragen van ervaren leraren en vakdidactici maken het boek een gulle bron van leertheorie en onderwijspraktijken, waarmee je abstracte ecologie concreet, pakkend en effectief kunt onderwijzen van vmbo tot vwo.

Dit boek is compleet; het biedt een breed scala aan leeractiviteiten waardoor hoofden gaan denken, harten voelen en handen vies worden. Zo kan beleving leiden tot betrokkenheid die weer bijdraagt aan begrip, juist van die complexe verbanden in de ecologie. Betrokken mensen met ecologisch inzicht zijn uiteindelijk nodig om bij te dragen aan een groene, natuurlijke en duurzame toekomst.

U kunt zich inschrijven voor 2 tijdsvakken.

Van 2 tot 4 is het eerste tijdsvak. In dit tijdsvak wisselen activiteiten die ondernomen kan worden met leerlingen in de school, op het parkeerterrein af met informatie en praten de deelnemers & Els de Hullu over hoe dat het beste aangepakt kan worden. Daarnaast legt Els de Hullu uit wat de activiteiten precies doen, wat bereikt u nou met deze activiteiten?

Van 4 tot 8 loopt het tweede tijdsvak. In dit tijdsvak gaan de deelnemers met zijn alle aan de slag met de beheeropdracht op blz. 187 van het boek ‘Ecologie in de praktijk’. In de ‘Tuinen van de Smit’ krijgen deelnemers dus de kans om te kijken naar een van de praktische opdrachten uit het boek.

Het is mogelijk om aan afzonderlijke tijdsvakken deel te nemen of deel te nemen aan de hele dag.

Wanneer

Datum:24 mei 2018

Tijd: 14.00-20.00

2 Tijdsvakken 14.00-16.00 / 16.00-20.00 (Het is mogelijk om aan een tijdsvak mee te nemen i.p.v. de hele dag)

Bij deelname aan het tijdsvak 16.00-20.00 of als u de hele dag deelneemt, wordt er voor een diner gezorgd.

Waar

‘Tuin van de Smit’

Polderpad 8

2322 LB Leiden

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €175,- voor de gehele masterclass, €50,- voor alleen het eerste tijdvak (14.00-16.00 uur) en €125,- als u alleen het tweede tijdvak bijwoont (16.00-20.00 uur). Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden

Aanmelden is verplicht en kan via deze link.

 

 

Alle cursus data

  • May 2018 24

    14.00-20.00
    Masterclass Ecologie in de praktijk