PLG Een ontwerpvaardigheid oefenen in één scheikundeles

Wil jij wel aan de slag met exameneisen rond ontwerpen bij scheikunde, maar zie je nog niet hoe dat in je jaarplanning past? Of ontwerp je al, en wil je ontdekken hoe formatieve toetsing vaardigheidsontwikkeling kan stimuleren? Geef je op voor onze nieuwe PLG!

Deze PLG loopt in schooljaar 18/19 met in totaal 8 meetings op de TU Delft. Tijdens de meetings ontwikkelen we samen scheikundige ontwerplessen waarin steeds één (ontwerp)vaardigheid centraal staat; bijvoorbeeld evalueren, ideeën bedenken of micro-macro redeneren. Tussen PLG-meetings door test je een ontwerples in een eigen scheikundeklas naar keuze.

Resultaat

Lesmateriaal// Als deelnemende scheikundedocent zul je tijdens de PLG samen meerdere ontwerplesjes ontwikkelen om leerlingen in scheikundecontexten (ontwerp)vaardigheden te laten oefenen. Met het ontwikkelde lesmateriaal kun je voldoen aan de eindexameneisen rond ontwerpen.

Professionalisering// Daarnaast verdiep je je in praktijkvoorbeelden en theorie rond zowel ontwerponderwijs als formatieve toetsing. Vanwege de grote overlap tussen ontwerpen, onderzoeken en andere activerende lesvormen, zijn ontwikkelde kennis, lesactiviteiten en formatieve toetsingsaanpakken bruikbaar in veel meer scheikundelessen.

Inhoud en opzet

De PLG begint met zelf ervaren wat je allemaal kunt met en leert van ontwerpen bij scheikunde. Daarnaast duiken we in de rol van formatieve toetsing in ontwerp- en onderzoekslessen. Vervolgens bedenken, testen en evalueren we ontwerplesjes (1-2 lessen lang) waarin één ontwerpvaardigheid centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan een les waarin leerlingen onzichtbare inkt ontwerpen van een zetmeelproduct (zichtbaar maken met een joodoplossing) en daarbij oefenen met de vaardigheid ‘evalueren’. Of een les rond ‘micro-macro redeneren’ door het maken van een tandpasta met bepaalde eigenschappen.

Het bedenken en evalueren van ontwerplessen doen we tijdens de bijeenkomsten, en daartussen voer je de les uit op school. Daarbij kies je zelf welke les je uitvoert, in welke klas, en hoe je het precies uitvoert. Vervolgens evalueren we samen de uitgevoerde les, waarbij we naar leerlingen en leeropbrengsten kijken. Daarvoor bekijken we bijvoorbeeld leerlingvideo’s, werkbladen, ontwerptekeningen of eindproducten.

Data en locatie

In schooljaar 18/19 zullen we 8 bijeenkomsten plannen, verspreid over het jaar. De precieze data plannen we samen.

De bijeenkomsten zullen van 16.00-20.00 zijn, inclusief een maaltijd.
De bijeenkomsten vinden plaats op de TU Delft.

Doelgroep

Scheikundedocenten, lesgevend in onder- en/of bovenbouw. Als docent kunt je je alleen opgeven, of samen met een sk-collega. Het maakt niet uit of je ervaring hebt met ontwerpen of formatieve toetsing.

Begeleiding

De PLG wordt georganiseerd door Hanna Stammes (PhD-onderzoeker, TU Delft) en Menno Vaas (scheikundedocent, Wolfert Tweetalig). Samen hebben ze al heel wat ervaring met ontwerpen bij scheikunde, en het formatief toetsen van scheikundekennis. Maar hoe de ontwikkeling van ontwerpvaardigheden bij leerlingen gestimuleerd en in de gaten kan worden gehouden, daar willen ze samen met andere docenten achter komen in deze PLG.

Omdat deze PLG onderdeel is van een onderzoek naar formatieve toetsing van ontwerpvaardigheden, zullen docenten voor- en achteraf worden geïnterviewd en wordt er één les meegekeken in de klas om te kijken wat leerlingen doen, vinden en leren.

Kosten

Deze PLG is voor zowel docenten van lidscholen als docenten van niet-lidscholen gratis.

Omdat deze PLG onderdeel is van een NRO-onderzoek naar ontwerpen en formatieve toetsing, krijgen deelnemende scholen een vergoeding die bijv. aan materialen, reiskosten of extra uren kan worden besteed.

Aanmelden en meer informatie

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de PLG. Meer informatie kunt u opvragen per mail.

Alle cursus data

  • Sep 2018 03

    16:00 - 20:00 uur
    PLG Een ontwerpvaardigheid oefenen in één scheikundeles