PLG Schoolexamenopgaven natuurkunde

De PLG geeft de deelnemende docenten ruimte om schoolexamen (SE) vragen te maken en van commentaar te voorzien. Het doel is dus om tot ‘doorleefde’ vragen te komen. Daarnaast biedt het de aangesloten docenten om leerling resultaten onderling te bespreken.

Datum en locatie

Deze PLG start in het schooljaar 2017-2018 en loopt door in het volgende schooljaar.
De startbijeenkomst is op dinsdag 26 juni van 16.00 – 20.00 uur. Inclusief een maaltijd.
De data voor volgend schooljaar worden in overleg vastgesteld.
De bijeenkomst vindt plaats in Delft.

Doelgroep

Deze PLG richt zich op docenten natuurkunde.

Begeleiding

Deze PLG wordt begeleidt door Caspar van Papendrecht, docent en bètacoördinator op het Stanislascollege Pijnacker.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn, geldt een cursusgelden van €550,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst. Meer informatie kunt u aanvragen per mail.

Alle cursus data

  • Jun 2018 26

    16:00-20:00 uur
    PLG Schoolexamenopgaven Natuurkunde