Workshop Rechtsstaat ProDemos

Nederland is niet alleen een democratie, maar ook een rechtsstaat. Veel leerlingen kennen de betekenis van het tweede begrip niet. ProDemos weet dit helder te maken met activerende werkvormen. In deze workshop presenteren we onze leukste tien werkvormen binnen het thema rechtsstaat, zoals het machtenveld, de rechtenteller en ‘ hoe lossen we dit op’. Na afloop kunt u met de bijbehorende reader direct zelf aan de slag in het klaslokaal.

Datum en locatie

Donderdag 20 september
16:00-18:00 uur
Prodemos, Den Haag

Doelgroep

Deze workshop richt zich op docenten geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

Begeleiding

Wordt later bekend gemaakt.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €100,- in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich aanmelden via deze link. Vragen kunt u stellen per mail.

Alle cursus data

  • Sep 2018 20

    16:00-18:00 uur
    Gamma: Workshop Rechtsstaat Prodemos