Lesmateriaal natuurkunde

 

Lesmateriaal nieuwe examenprogramma’s

De TU Delft heeft in 2015 enkele lessen ontwikkeld voor middelbare scholen ter ondersteuning van docenten natuurkunde, wiskunde, scheikunde, en informatica die zoeken naar een invulling van de nieuwe examenprogramma’s. De lessen springen in op actuele onderwerpen en kennen een rijke context. Leerlingen gaan veelal zelf met de leerstof aan de slag. Het gaat om lesbrieven voor 1 of 2 lessen. De lessen zijn geschikt voor met name de bovenbouw vwo (met name 4 en 5 vwo). Alle lessen zijn voorzien van leerlingmateriaal en een volledige docentenhandleiding. Wilt u de lessen ontvangen? Laat het ons weten en neem contact met ons op via info@betasteunpuntzh.nl. De onderwerpen voor natuurkunde zijn:

 • Aardbevingen
 • Wolken

 

Aardbevingen

 • Vak: natuurkunde, aardrijkskunde
 • Onderdeel: Subdomein G2 Geofysica (natuurkunde)
 • Omvang: 100 minuten

Ieder jaar vinden er veel aardbevingen plaats. Een voorbeeld is de aardbeving in Nepal in 2015. Deze was 8,1 op de schaal van Richter. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? En hoe weten we waar de aardbeving precies begonnen is? Aan de hand van deze module worden de antwoorden op deze vragen duidelijk. Het lespakket bevat twee presentaties met demonstraties, een docenten handleiding, werkblad met bijbehorend antwoordmodel en een instructieblad voor het maken van een doe-het-zelf seismograaf.

 

 

Wolken

 • Vak: natuurkunde, aardrijkskunde
 • Onderdeel: Subdomein G2 Geofysica  en Subdomein E1 Eigenschappen van stoffen en materialen (natuurkunde)
 • Omvang: 100 minuten

Leerlingen kennen wolken uit hun dagelijks leven, maar snappen ze waarom het soms gaat regenen? Wat is mist? En hoe kan een soort van wolk achter een vliegtuig ontstaan? Aan de hand van deze module worden de antwoorden op deze vragen duidelijk. De leerdoelen zijn:

 • De leerling kan aan het einde van de module minimaal 4 verschillende typen wolken noemen en de verschillen tussen deze vier aangeven.
 • De leerling kan uitleggen waarom er een wolk in een petflesje ontstaat als er in geknepen wordt aan de hand van de gaswet.
 • De leerling snapt op wat voor manier de gaswet in zijn of haar dagelijks leven voorkomt.
 • Bovenal moet dit onderwerp leerlingen (nog) enthousiaster maken voor natuurkunde!