Math & Science Class

Het Bètasteunpunt Zuid-Holland en de TU Delft organiseren komend jaar (2016-2017) weer de Math & Science class, een programma voor gemotiveerde leerlingen uit VWO 5. Scholen die deelnemen kunnen enkele leerlingen aanmelden. Docenten nemen deel aan het professionaliseringstraject waarbij het ontwikkelen van academische vaardigheden centraal staat.

Bent u geïnteresseerd? Op vrijdag 20 mei 2016 van 15.00 tot 18.00 uur vindt de afronding plaats van de Math & Science class voor het jaar 2015-2016. De leerlingen zullen een wedstrijd houden waarin hun zelfgemaakte bootjes op zonne-energie tegen elkaar gaan racen. U bent van harte welkom om daar bij te zijn. Mail ons via info@betasteunpuntzh.nl, dan ontvangt u alle informatie.

leerlingen werken aan solarboot

Groepje leerlingen werkt aan hun solar-bootje

 

Wat is het doel van de Math & Science class?

Met de Math & Science class willen we leerlingen uitdagen en enthousiasmeren en begeleiden in het ontwikkelen van vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen en het zelfstandig uitvoeren onderzoek.

In het Science gedeelte nemen de TU Delft hoogleraren leerlingen mee in hun onderzoeksgebieden. De gebieden die gekozen zijn, tonen een breed beeld van het onderzoek op de TU Delft. De scholieren gaan ook een aantal beroemde TU Delft projecten bezoeken. Het Science gedeelte wordt afgesloten met een ontwerp- of onderzoeksproject.

De werkcolleges wiskunde worden gegeven door een hoogleraar wiskunde. Sommen van verschillende thema’ s worden opgelost door de leerlingen, ondersteund door studentassistenten. Sommige onderdelen die behandeld worden, vallen buiten het schoolprogramma. De focus ligt niet alleen op de wiskunde problemen zelf, maar het is vooral van belang dat de benodigde (academische) vaardigheden voor probleem oplossing worden ontwikkeld.

In het universiteitsblad van de TU Delft staat een kort artikel over de eerste Math & Science Class (2014-2015).

 

Welke leerlingen komen in aanmerking?

Het gaat om gemotiveerde leerlingen uit 5 VWO met een N&T profiel. De scholen doen een voorselectie van N&T leerlingen die enthousiast en gemotiveerd zijn en die het zich kunnen permitteren 22 vrijdagmiddagen van eind oktober 2016 tot begin mei 2017 op school te missen. Deze leerlingen schrijven een motivatiebrief waarin zij omschrijven waarom zij de Math & Science Class willen doen en waarom zij een plek in de Math & Science Class verdienen. In totaal kunnen zo’n 25 leerlingen deelnemen aan de Math & Science Class.

 

Deelname

Scholen kunnen zich aanmelden voor de Math & Science class. Scholen die deelnemen kunnen 2 of 3 leerlingen aanmelden. Daarnaast benoemt elke school minstens 2 docenten die deelnemen aan het flankerende professionaliseringstraject gericht op het ontwikkelen van academische vaardigheden. Dit bestaat uit 4 bijeenkomsten van ieder 4 uur. De data hiervoor zullen voor de zomervakantie worden vastgelegd.

 
Deelname is voor dit jaar gratis, dankzij de investering vanuit de TU Delft, het Bètasteunpunt Zuid-Holland en een subsidie vanuit het platform Bètatechniek.
 
U kunt uw deelname als school kenbaar maken via info@betasteunpuntzh.nl tot uiterlijk 31 mei. Ook als u meer informatie wilt kunt u mailen via dit adres.

presentatie van het resultaat

 

Leerling presenteert het resultaat aan de jury.

 

U kunt deze brief hier downloaden: Math and Science Class voor gemotiveerde leerlingen VWO (1).