Math & Masterclasses

Het Bètasteunpunt Zuid-Holland en de TU Delft organiseren komend jaar (2018-2019) de Math & Masterclasses, een programma voor gemotiveerde leerlingen uit VWO 5. Scholen die deelnemen kunnen enkele leerlingen aanmelden. Docenten nemen deel aan het professionaliseringstraject waarbij het ontwikkelen van academische vaardigheden centraal staat.

Wat is het doel van de Math & Masterclasses?

Met de Math & Masterclasses willen we leerlingen uitdagen en enthousiasmeren en begeleiden in het ontwikkelen van vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen en het zelfstandig uitvoeren onderzoek.

In de masterclasses zal elke week een docent of hoogleraar van de TU Delft de leerlingen meenemen in hun onderzoeksgebied. De gebieden die gekozen zijn, tonen een breed beeld van het onderzoek op de TU Delft. Zo worden de leerlingen geprikkeld om hun blik en kennis te verbreden in verschillende technische onderwerpen.

De werkcolleges wiskunde worden gegeven door een hoogleraar wiskunde. Sommen van verschillende thema’ s worden opgelost door de leerlingen, ondersteund door studentassistenten. Sommige onderdelen die behandeld worden, vallen buiten het schoolprogramma. De focus ligt niet alleen op de wiskunde problemen zelf, maar het is vooral van belang dat de benodigde (academische) vaardigheden voor probleem oplossing worden ontwikkeld.

Welke leerlingen komen in aanmerking?

Het gaat om gemotiveerde leerlingen uit 5 VWO met een N&T profiel. De scholen doen een voorselectie van N&T leerlingen die enthousiast en gemotiveerd zijn en die het zich kunnen permitteren 12 vrijdagmiddagen van begin november 2018 tot half februari 2019 op school te missen. Deze leerlingen schrijven een motivatiebrief waarin zij omschrijven waarom zij de Math & Masterclasses willen doen en waarom zij een plek in de Math & Masterclasses verdienen. In totaal kunnen zo’n 25 leerlingen deelnemen aan de Math & Masterclasses.

Deelname

Scholen kunnen zich aanmelden voor de Math & Masterclasses. Scholen die deelnemen kunnen 2 of 3 leerlingen aanmelden. Daarnaast benoemt elke school minstens 2 docenten die deelnemen aan het flankerende professionaliseringstraject gericht op het ontwikkelen van academische vaardigheden. Dit bestaat uit verschillende bijeenkomsten van ieder 4 uur. De data hiervoor zullen eind augustus worden vastgelegd.

U kunt uw deelname als school kenbaar maken per mail tot en met 26 september. Ook als u meer informatie wilt kunt u mailen via dit adres.

U kunt deze brief hier downloaden: Math and Masterclass 2018-2019