Over ons

Het is onze missie de kwaliteit van het bèta-onderwijs te verbeteren, door docenten te ondersteunen en te inspireren. Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteit.

 

Missie en doelen van Bètasteunpunt Zuid-Holland en
Regionaal Steunpunt Leiden

Het is onze missie de kwaliteit van het bèta-onderwijs te verbeteren, door docenten te ondersteunen en te inspireren. Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteit.

 

De steunpunten stellen hierbij de volgende doelen:

• Het mogelijk maken dat docenten hun talenten optimaal ontwikkelen en inzetten;
• Een stevig docenten netwerk faciliteren;
• Uitwisselingsmogelijkheden tussen HO en VO op docentenniveau bieden;
• Een platform bieden ten behoeve van de samenwerking op verschillende niveaus: schoolleiders, bèta-coördinatoren en docenten;
• Bijdragen aan vernieuwing van het lesmateriaal;
• Ontwikkelen van één gemakkelijk vindbaar loket waar al deze activiteiten uit de regio zichtbaar worden (inclusief verwijzing naar leerling gerichte activiteiten);
• Actief inspelen op vragen en behoeften van docenten uit het voortgezet onderwijs.

 

Hoe gaan de steunpunten die doelen realiseren?

• Organiseren van (nascholings-)bijeenkomsten op vakinhoud (wiskunde, techniek, scheikunde, onderzoek en ontwerp, NLT, natuurkunde, informatica, biologie) en vakoverstijgende onderwerpen;
• Organiseren van DocentOntwikkelTeams (DOT)
• Het ondersteunen van docenten bij de ontwikkeling en gebruik van lesmodules en lesmateriaal.
• Vaksteunpunten faciliteren;
• Beschikbaar stellen van faciliteiten voor docenten;

 

De partners

Bètasteunpunt Zuid-Holland
• De Haagse Hogeschool
• Hogeschool INHOLLAND
• Hogeschool Rotterdam
• TU Delft

Regionaal Steunpunt Leiden
• Universiteit Leiden
• Hogeschool Leiden

 

Landelijk netwerk

vo ho
 

Landelijk netwerk https://www.vohonetwerken.nl/netwerken

Lid worden?

Kijk hier voor meer informatie.