Biologie

Mijn naam is Marjoleine Vermeulen en sinds 2014 ben ik werkzaam bij het ICLON als lerarenopleider en vakdidacticus biologie. Ik ben twintig jaar werkzaam geweest als docent Biologie en schoolopleider op verschillende VO-scholen. Hierbij heb ik veel ervaring opgedaan in het coachen van docenten en het vormgeven van professionalisering op diverse vlakken. Deze expertise deel ik graag vanuit mijn rol als coördinator biologie van Regionaal Steunpunt Leiden.

We zijn inmiddels in het tweede semester van 2017-2018. Het Wildlife Filmfestival was een groot succes. Ook de PLG practicum en PLG Flipping the Classroom zijn inmiddels gestart. Op 5 april organiseren we in het JSL een Masterclass waarbij u practica die ontwikkeld zijn tijdens de PLG’s kunt uitproberen. Zie deze link.

Het boek ‘Ecologie: Leren & Onderwijzen’ is op de Nibi-conferentie geïntroduceerd en door velen van jullie gekocht. Op 24 mei geeft Els de Hullu, een van de schrijfsters van het boek, samen met mij een Masterclass waarbij u actief aan de slag kunt met informatie uit het boek. Zie deze link. Daarnaast komt er het komende half jaar een masterclass genetische modificatie & zaadveredeling. Meer informatie daarover volgt spoedig.

Komt allen naar het symposium op 9 februari, hier zal ook het nieuwe biologie programma voor 2018/2019 gepresenteerd worden.Kijk hier voor meer informatie.

Ik wens u alleen een mooi professioneel jaar! Het leren van uw leerlingen begint bij het leren van u!

In de kantlijn rechts vindt u de data van alle bijeenkomsten die wij aan biologie activiteiten hebben gepland voor 2017-2018.