Leids Onderwijs Café

16 november start het Leids Onderwijs café voor docenten van alle disciplines.

Behoefte aan professionalisering

Het Regionaal Steunpunt Leiden is per 1 september 2017 gestart met het verkennen van de opties tot het aanbieden van alfa en gamma docentprofessionalisering naast het huidige Bèta-aanbod. Scholen geven aan tevreden te zijn over de professionaliseringsmogelijkheden die hun bètadocenten aangeboden krijgen bij het Regionaal Steunpunt Leiden, maar zien graag dat het steunpunt wordt verbreed met een alfa-en een gammapoot. Daarin speelt het toekomstig Leraarregister en de noodzaak van een leven lang leren voor leraren nadrukkelijk een rol. Er is de laatste jaren veel aandacht gekomen voor de professionele ontwikkeling van leraren.

Door de ruime overheidsmiddelen die in de voorliggende jaren aan Bèta en Techniek zijn besteed, is er echter een scheefgroei ontstaan binnen de school. De aandacht die nu naar bèta gaat moet immers ook naar alfa en gamma docentprofessionalisering gaan.

Om dit te realiseren gaat het RSP Leiden met behulp van fondsen, gekregen van Gemeente Leiden, een verkenningstraject starten om de verbreding naar alfa en gamma op te zetten.

Eerste stap

Een van de eerste stappen van die verbreding is het organiseren van een bijeenkomst voor alle docenten (alfa, bèta, gamma). Hogeschool Leiden organiseert op donderdag 16 november het Leids onderwijs café. Hier is er ruimte voor inspiratie, ontmoeting en uitwisseling.

De inleiding wordt verzorgd door Jeroen Onstenk, lector Pedagogisch-Didactisch Handelen, InHolland, gericht op de duurzame professionalisering van aanstaande, beginnende en zittende leraren. Na een eenvoudige maaltijd kun je ‘Startblokken’ bezoeken. Elk startblok bestaat uit een praktisch product of een activiteit, gericht op de begeleiding van startende leraren.

Startblokken (onder andere):

  • Ontwerpatelier StartKlaar! Over het ontwerpen van een schoolspecifiekbegeleidingsplan
  • Coachvaardigheden voor coaches van startende leraren

Onder het genot van een kopje koffie sluiten we af met een beeld van een vervolg voor de begeleiding van startende leraren binnen jouw organisatie.

Ben je betrokken bij de begeleiding van de startende leraar, bijvoorbeeld als (startende) leraar, begeleider, coach, bestuurder, HRM-er, schoolleider of schoolopleider?

Aanmelden kan hier.

Wanneer

16 november 16.30 – 19.00 uur

Waar

Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11