Training Digitale geletterdheid

Er komst steeds meer aandacht voor het ontwikkelen van Digitale Geletterdheid en specifieker: leren programmeren. Dat is niet vreemd. Leerlingen die digitaal geletterd zijn kunnen de wereld waarin ICT een belangrijke rol speelt beter begrijpen. Ze begrijpen de mogelijkheden en beperking van ICT beter. Ze hebben vaardigheden om problemen met behulp van de computer op te lossen.

Bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland zijn we gestart met een training, waar zo’n 20 docenten aan deelnemen. De achtergrond van deze docenten is divers: eerstegraads en tweedegraads, vanuit diverse vakgebieden, zowel vmbo, havo als vwo. We rijken concreet lesmateriaal aan dat direct inzetbaar is in de klas, zie bijvoorbeeld https://studio.code.org/s/20-hour. Aan de hand van dat materiaal leren de leerlingen de basisbeginselen van het programmeren, waarbij ook ruimte is voor eigen inbreng en creativiteit. Het is belangrijk dat leerlingen er plezier aan kunnen beleven, en tegelijker de concepten goed leren. Het lesmateriaal stelt weinig eisen aan de ICT op de school (computers met internet zijn voldoende). Voor docenten (en leerlingen) die wat meer uitdaging zoeken wordt verdiepend lesmateriaal behandeld. De inhoud van het lesmateriaal sluit aan bij de voorlopige beschrijvingen van het curriculum Digitale Geletterdheid door SLO.

Tijdens de training leren de docenten de concepten op basis van het lesmateriaal. We geven ook allerlei didactische handvatten, denk bijvoorbeeld aan werkvormen waarbij je leert over programmeren zonder de computer te gebruiken. Dit kan een krachtige aanvulling vormen op de oefeningen met de computer.

We hebben nu twee van de vier bijeenkomsten achter de rug. De deelnemers zijn enthousiast, wellicht dat we elkaar ook na de vier bijeenkomsten kunnen blijven versterken. Op die manier willen we docenten ondersteunen in het geven van lessen over digitale geletterdheid.

 

Martin Bruggink