PLG Onderzoeksvaardigheden

Wat moeten wij doen om leerlingen beter voor te bereiden op het formuleren, ontwerpen en uitvoeren van een zelfstandig onderzoek? Dit speelt bijvoorbeeld sterk rondom het PWS. Waarom kost het leerlingen zoveel moeite en ons zoveel tijd om dit proces in goede banen te leiden? Terwijl leerlingen toch gewend moet zijn aan het doen van allerlei practica bij verschillende vakken. Die waren toch ook gericht op het aanleren van allerlei fases van onderzoek doen? Of misschien toch niet?

In de PLG onderzoeksvaardigheden zijn we met vijf scholen aan de slag om steeds verder in te zoomen op bovenstaande problematiek. Gaande de bijeenkomsten dienen zich steeds nieuwe aspecten aan, verdiepen we ons in manieren om dit aan te pakken, leren we van elkaars initiatieven en ervaringen en ontdekken we waar we verder aan willen werken.

In de PLG onderzoeksvaardigheden zijn we met vijf scholen aan de slag om steeds verder in te zoomen op bovenstaande problematiek. Gaande de bijeenkomsten dienen zich steeds nieuwe aspecten aan, verdiepen we ons in manieren om dit aan te pakken, leren we van elkaars initiatieven en ervaringen en ontdekken we waar we verder aan willen werken.


Collega’s zijn actief aan de slag met het construeren van een leerlijn onderzoeksvaardigheden langs drie verschillende assen: 1] de fases van onderzoek; 2] de schoolvakken; 3] de leerjaren. Het levert een drie dimensionale weergave op, die aanleiding geeft tot allerlei discussie. Hoe open/ gesloten practica zijn. Op welk niveau wordt een opdracht uitgevoerd? Is een activiteit om iets aan te leren, is een activiteit ontworpen om op iets te reflecteren (formatief) of is een activiteit om te beoordelen of praktische vaardigheden voldoen aan toetsingscriteria (summatief)? Krijgt het creatieve element in onderzoeken voldoende aandacht, of is dat een zachte dood gestorven door het geven van allerlei gesloten practica?