Sardes: Schooloverstijgend leren: Leren van andermans leerproces

Veel scholen houden zich bezig met de vraag hoe zij zich kunnen ontwikkelen tot professioneel lerende organisaties. De sleutel hierbij is samenwerking. Samenwerking tussen leerkrachten als een professioneel team en samenwerking tussen scholen. De gemeente New York heeft een unieke aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd gericht op onderlinge uitwisseling van scholen en samen leren: ‘interschool collaborative learning’ (ICL). Deze wetenschappelijk onderbouwde aanpak oogst veel succes, onder andere op het gebied van het verbeteren van leerlingresultaten. De aanpak van New York is misschien niet letterlijk te vertalen naar Nederland, maar inspireert wel.

Sardes brengt deze inspiratie naar Nederland. Schooldirecteuren geven vaak aan dat leerkrachten een sterk interne focus hebben, waardoor het lastig is na te denken over vernieuwing van het onderwijs. Gemeenten zien vaak bij de ene school prachtige oplossingen voor een probleem waar een school een wijk verderop nog vreselijk mee worstelt. De leraar heeft de sleutel in handen voor goed onderwijs. Het delen van kennis en ervaring voor nog beter onderwijs begint bij ICL dan ook daar: bij de leraren.

Programma

Middels een ‘leerproces-in-het-klein’ verkennen we tijdens de bijeenkomst de theorie en de mogelijkheden van Interschool Collaborative Learning in de eigen praktijk.

14.00 – 14.45 uur    Wij zorgen voor betekenis en begrip
Aan het begin zullen we kort ingaan op het gedachtegoed van Interschool Collaborative Learning en de praktijk in New York. Daarna zullen we kijken naar schoolontwikkeling in Nederland: hoe verbeteren en veranderen we op dit moment? Wat zijn de ervaringen? En hoe verhouden de uitgangspunten van ICL zich daartoe?

14.45 – 16.30 uur    U gaat zelf aan de slag om de theorie toe te passen in de praktijk
In deelsessies onderzoeken we hoe ICL er in uw praktijk uit kan zien.

  1. Hoe kan een gemeente ICL inzetten om de kwaliteit van het onderwijs in de gemeente te versterken?
  2. VMBO-scholen willen vaak graag meer samenwerken met het bedrijfsleven, onder andere voor loopbaanoriëntatie en de bedrijfspraktijkstage. Hoe kan ICL daarbij helpen?
  3. Een ROC is een grote organisatie, waar het vaak een uitdaging is om teams van elkaar te laten leren. Hoe kan ICL daarin faciliteren zonder teveel te sturen?
  4. Als schoolleider van een basisschool geeft u veranderprocessen vorm rondom verschillende thema’s, bijvoorbeeld 21e-eeuwse vaardigheden of anders organiseren. Binnen het team is het soms alleen worstelen met de aanpak. Via ICL kunnen kennis en ervaring worden gedeeld.
  5. Open tafel om uw andere vragen met een deskundige te onderzoeken.

16.30 – 17.30 uur   We nemen afstand en reflecteren
We sluiten af met een vooruitblik: wat spreekt u aan, hoe zou het toepasbaar zijn en bij welke vraag of welk thema uit uw praktijk sluit de ICL-systematiek aan?

Na afloop is er tijdens de borrel gelegenheid om verder met elkaar in gesprek te gaan over uw eigen situatie, wij denken en praten graag met u mee.

Resultaat

U maakt kennis met het gedachtegoed van Interschool Collaborative Learning aan de hand van theorie en praktijkvorming en krijgt een beeld van de manieren waarop dit in uw praktijk is toe te passen.

Voor wie?

Schoolbestuurders, schoolleiders en stafmedewerkers (po, vo, s(b)o, mbo), wethouders en gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerden.

 

meer weten? 

Klik hier voor meer informatie.