NVON – CE correctietraining vmbo/havo/vwo voor de BiNaS-vakken

Het corrigeren van eindexamens is één van de belangrijke taken van een docent van een examenklas. Bij de examenbesprekingen blijkt elk jaar weer dat het beoordelen van examens een lastige klus is. Met name kennis van de regels en het juist toepassen ervan wordt als ingewikkeld ervaren. Om die reden heeft de NVON als vakorganisatie van de natuurwetenschappen hiervoor een cursus ontwikkeld. Deze zogenaamde CE-correctietraining is bestemd voor alle docenten, ook diegenen die reeds veel ervaring hebben met het corrigeren van eindexamens.

Doel van de cursus

U wordt voorbereid op het goed nakijken van de eindexamens van uw kandidaten. Daarnaast is er aandacht voor het uitvoeren van de tweede correctie bij de examens van een collega van een andere school.

Inhoud van de cursus

De wettelijke bepalingen, belangrijke punten uit de syllabus en de algemene en vakinhoudelijke (ook de nieuwe) bepalingen van het correctievoorschrift, de onderdelen van het correctievoorschrift en de fabels en feiten aangaande het correctiewerk van examens worden behandeld. Daarna volgt een praktisch gedeelte waarbij u zelf aan de slag gaat met eindexamenvragen, de diverse antwoorden van leerlingen beoordeelt aan de hand van het correctievoorschrift en hierover, onder leiding van de trainer, met elkaar discussieert. De cursus is tot stand gekomen in samenwerking met het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Zie de site www.examenblad.nl voor een brochure over de totstandkoming en correctie van centrale examens, het centraal schriftelijk examen en uw rol als docent.

Waar en wanneer 

klik op locatie voor nadere informatie.

Kosten

NVON-leden: € 65,-
niet-NVON leden: € 90,-

U kunt zich opgeven tot 27 februari 2018.

Inschrijven

Inschrijven voor de bijeenkomsten is verplicht en kan hier

 

Deze cursus is gecertificeerd voor het lerarenregister (www.registerleraar.nl) Voor het bijwonen van deze scholing krijgt u een nascholingscertificaat