PLG: Effectief begeleiden van praktijkopdrachten bij scheikunde

Het begeleiden van praktijkopdrachten, en deze inzetten om het onderzoekend leren aan te sporen, is geen makkelijke opgave. Begeleiden van praktijkopdrachten vereist een afstemming van de instructie op de behoefte van de leerling, zonder daarbij het leerdoel uit het oog te verliezen. Daarbij is het ook belangrijk de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van (groepen) leerlingen te ondersteunen.

Tijdens de PLG gaat Sathyam Sheoratan van de TU Delft met scheikunde docenten uit het VO aan de slag met praktische opdrachten, en voeren zij deze ook uit in de lessen om kennis en vaardigheden hierover te ontwikkelen. De PLG loopt in schooljaar 2018-2019 gedurende 8 bijeenkomsten. Eén bijeenkomst wordt in het huidige schooljaar (2017-2018) gepland, als kennismaking en introductie. De docenten dragen door hun deelname bij aan een lopend onderzoek naar de vaardigheden van docenten voor het begeleiden van praktijkonderwijs aan de TU Delft.

Extra informatie

Wilt u meer weten of wilt u zich opgeven? Mail dan naar Sathyam Sheoratan.