Samenwerking Jet-Net, RSP Leiden & Bètasteunpunt Zuid-Holland van start 

De drie partijen gaan binnen een pilotperiode van een jaar (januari 2018 – januari 2019) intensiever de samenwerking aan, gebaseerd op de volgende punten:

  • Bestaande of nieuwe partnerschappen van hogescholen en universiteiten die zijn aangesloten bij Bètasteunpunt Zuid-Holland of Regionaal Steunpunt Leiden onder de paraplu van Jet-Net worden ondergebracht in één partnerschap. Hieraan wordt (gezamenlijk) invulling gegeven vanuit de steunpunten;
  • Alle Jet-Net scholen worden onderdeel van de steunpunten, beginnend bij bekendheid over en weer tussen Jet-Net scholen en steunpunt-scholen en daarna zich ontwikkelend tot een lidmaatschap;
  • De steunpunten zijn dé plek (in de regio) om het palet aan leerlingactiviteiten vanuit Jet-Net bedrijven te ontwikkelen (passend bij vakinhoud havo/vwo, gebruik docentenexpertise vanuit VO en HO, gebruik expertise lerarenopleidingen HO). Deze activiteiten zijn aanvullend op de docentactiviteiten (en andere leerlingactiviteiten) die binnen deze Steunpunten al ontwikkeld worden;
  • Havo/vwo beta-docenten zijn belangrijke ambassadeurs om leerlingen te enthousiasmeren voor technologische beroepen/opleidingen, de drie partijen zetten er samen op in om hen te bereiken;
  • Jet-Net bedrijven leveren met masterclasses en inspiratiesessies aan VO-docenten context aan voor hun havo/vwo-vakken. Desgevraagd kan er samen met het bedrijf lesmateriaal ontwikkeld worden, waarbij de steunpunten bijeenkomsten faciliteren (docent is aan zet);
  • Aanvullend werken de drie partijen samen toe naar een vakoverstijgend Jet-Net bedrijfsproject, aansluitend op de betrokken universiteiten, hogescholen en havo/vwo-scholen, dat past bij de couleur locale van Zuid-Holland. De speerpunten uit het Techniekpact zijn hierbij leidend.