Impressie Math class 2018

Gedurende negen weken op vrijdagmiddag worden er 24 leerlingen van in totaal 21 verschillende regionale scholen ontvangen in de Library van de TU Delft. Naast een thema stuk of 15 vraagstukken die niet voor de hand liggende oplossingen hebben, wordt er ook veel aandacht besteedt aan het speel-element. Je zou kunnen zeggen: empirisch op zoek naar oplossingen voor een bepaald probleem. Het onderwerp topologie leverde mooie actieve momenten op waarbij de leerlingen vaak op het verkeerde been werden gezet.


Elena Blanter zorgt samen met een drie-tal studentassistenten voor de begeleiding van de leerlingen. Vaak zijn ze bij aankomst al direct met elkaar bezig aan allerlei vraagstukken; het blijkt een héél actieve en zelf-regulerende groep leerlingen! Nu de groep al zo’n zes bijeenkomsten met elkaar heeft doorgebracht, komen er steeds meer initiatieven en discussiepunten uit de groep zelf. Dat maakt elke bijeenkomst enorm interessant.
Op de twee laatste bijeenkomsten hebben docenten (die zijn opgegeven als contactpersoon door de leerlingen zelf) de kans om een kijkje in de keuken te nemen. Op vrijdagmiddag 23 maart vindt er een feestelijke afsluiting plaats van deze waardevolle ervaring: de Math class 2018 is dankzij haar deelnemers nu al een groot succes!