Workshops symposium ‘Still Kicking’

 

Hieronder vindt u de omschrijvingen van alle workshops waaruit u een keuze kunt maken. Bij aanvang van het symposium kunt u doorgeven welke workshops uw voorkeur hebben.

 

 

1.1 Getting Practical

Workshop

Spreker: Edgar de Wit

Praktisch werk is in het onderwijs voor scheikunde, natuurkunde, biologie en andere bètavakken een onmisbaar onderdeel van het lesprogramma. Bij deze vakken staat praktisch werk onder druk, niet alleen in tijd, maar ook in kwaliteit. De training Getting Practical helpt docenten en technisch assistenten een analyse te maken van het praktische werk dat zij bij hun vak aanbieden. Om zo de effectiviteit te verbeteren en daarmee te bereiken dat leerlingen er meer van op steken. Door werkwijze en inhoud blijkt de cursus docenten uit aansluitende onderwijsniveaus een gemeenschappelijk gespreksthema te bieden. Hierdoor krijgen zij zicht op de problematiek die leerlingen ervaren bij de overstap van onder– naar bovenbouw of van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs. Dit helpt om die aansluiting te verbeteren. Getting Practical zorgt dat een bètateam een analyse leert maken van de doelen van het practicum en daardoor ook van de theoretische doelen uit het programma. Een korte impressie van de training wordt uitgelicht tijdens deze workshop.

Voor iedereen

 

 

1.2 Samen werken aan een programma voor havisten die meer uitdaging zoeken

Good Practice

Spreker: Elliz van der Ham

Van april t/m december heeft een 7 tal scholen samen met twee hogescholen gewerkt aan een programma voor talentvolle havisten. Leerlingen en betrokken docenten uit de werkgroep zijn aanwezig om hun ervaringen te delen.

Voor iedereen

 

 

1.3 Gamification – je onderwijs verbeteren via speltechnieken

Workshop

Spreker: Bart Giethoorn

Spellen zijn ontzettend goed om de aandacht vast te houden en zorgen voor hele sterke leerervaringen. In deze workshop kijken we wat we van spellen kunnen leren, en hoe je dit kan toepassen in het klaslokaal.

Voor iedereen die lesgeeft

 

dsc01064
1.4 NLT module Robotica: zwermgedrag Mini Blimp robots

Workshop

Sprekers: Nop Velthuizen en Maarten Visser

Zwermgedrag laten vertonen door zelf te construeren robots. Dat gaat redelijk gemakkelijk, omdat ze op zich heel weinig smart zijn; ze hoeven slechts drie taken te vervullen. Dat is de missie die u in deze werkgroep op gaat pakken met elkaar. U gaat zelf aan de slag met het programmeren van Arduino (voor gevorderden-niveau) om m.b.v. actuatoren en een sensor een mini-blimp te besturen. De opdracht van deze werkgroep is om de blimps in de lucht te krijgen en stabiel in de lucht te houden.

Voor vakdocenten

 

 

1.5 PLG Scheikunde Duurzaamheid: werkwijze, resultaat en workshop positionering van diverse werkwijzen

Introductielezing en workshop

Spreker: Marco Krielaart

De PLG duurzaamheid en groene chemie beoogt het ontwikkelen van les- een toetsingsmateriaal. De gehanteerde methode en behaalde resultaten worden gepresenteerd. Hierna bediscussiëren we in groepjes de eigen preferente werkwijze. Doel is het opstellen van een mind map.

Voor vakdocenten van elk vak

 

 

1.6 Promotieonderzoek onderzoeken & ontwerpen

Lezing en workshop

Spreker: Tessa Vossen

Tessa deelt in een korte presentatie een aantal van de eerste resultaten van haar promotieonderzoek naar de verbinding tussen onderzoeken en ontwerpen bij de vakken O&O en NLT. Na de presentatie wil Tessa op interactieve wijze met de deelnemers meer inzicht krijgen in de vragen die het onderzoek oproept: Wat zijn good practices van onderzoeken en ontwerpen? En: Hoe kunnen we leerlingen enthousiaster maken voor onderzoeksopdrachten?

Voor vakdocenten, schoolleiders en algemeen

 

 

1.7 Rondleiding RDM

Rondleiding

Door: studenten Hogeschool Rotterdam

Voor iedereen

 

 

1.8 Expertisecentrum RDM

Lezing

Door: naam volgt

Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen.

Voor iedereen

 

 

1.9 Escaperoom

Workshop

Ervaar de escaperoom. Scholen kunnen de escaperoom lenen om hun leerlingen uit de 3e en 4e klas te inspireren voor Bèta en Techniek. Leerlingen moeten proberen te ontsnappen uit de escaperoom en daarvoor allerlei problemen oplossen. U krijgt een beeld van de escaperoom en hoe u deze ook zelf kunt inzetten.

Het thema: we leven in 2020 en alle leerlingen krijgen een chip onder de huid waarmee ze hun kluisje kunnen openen, toegang tot de lokalen wordt beheerd en ook de absentiecontrole wordt geautomatiseerd. Het systeem wordt echter gekraakt door een onbekende, waardoor de leerlingen vast komen te zitten in het lokaal.

Voor iedereen

 

 

1.10 Tinkering in Hoger Onderwijs

Good Practice

Spreker: Chris Heydra

De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) van de Haagse Hogeschool gebruikt tinkering als lesmethode voor het vak Human Computer Interaction (HCI). In deze good practice vertellen we meer over tinkering als lesmethode. We leggen uit hoe we dit vak ontworpen hebben, hoe we tinkering hebben toegepast en wat dat bij de studenten oplevert.

Voor vakdocenten

 

 

1.12 Computational Thinking in het Nederlandse onderwijs

Lezing

Spreker: Wietse van Bruggen (Kennisnet)

Veel scholen en schoolbesturen vragen zich af hoe ze computational thinking (of programmeren, maar dat is eigenlijk iets anders) kunnen opnemen in hun onderwijs. De belangstelling om hiermee aan de slag te gaan groeit, zo blijkt uit de vragen die Kennisnet hierover krijgt. Soms worden scholen gedreven door de noodzaak om meer aandacht voor techniek te geven, of door de wil om 21e eeuwse vaardigheden te verwerken in het onderwijs, of omdat ze het gewoonweg belangrijk vinden dat ze leerlingen hiermee in aanraking laten komen.

Maar hoe pak je dit aan? Hoe kunnen we (huidige en toekomstige) leraren helpen om ct-onderwijs vorm te geven? Hoe doe je dat op een goede manier, en wat weten we daarover uit de wetenschap? In deze sessie delen we verschillende lessen die we daarover aan de hand van interviews met schoolbestuurders, leraren, onderzoekers en opleiders hebben opgehaald.

Bestemd voor iedereen

 

 

2.1 De Math & Science Class – betekenisvol onderwijs voor excellente scholieren

Lezing en workshop

Spreker: Bart Giethoorn

Deze ronde bestaat uit twee delen: eerst een korte lezing over de Math & Science Class, een programma voor v5 scholieren die 20 vrijdagmiddagen de TU Delft bezoeken. Daarna kijken we naar hoe de M&S Class onderwijs betekenisvol maakt, en hoe je dat in je eigen les kan bereiken.

Voor iedereen

 

 

2.2 Samenwerken aan een programma voor havisten die meer uitdaging zoeken

Good Practice

Spreker: Elliz van der Ham

Van april t/m december heeft een 7-tal scholen samen met twee hogescholen gewerkt aan een programma voor talentvolle havisten. Leerlingen en betrokken docenten uit de werkgroep zijn aanwezig om hun ervaringen te delen.

Voor iedereen

 

dsc01069

 

2.3 De Delftse leerlijn opgepoetst door Bètasteunpunt Zuid-Holland

Good practice

Sprekers: Sander Haemers en Koen Verheggen

De Delftse leerlijn is een technologisch georiënteerde leerlijn in modules voor vwo 4 en vwo 5. Op dit moment worden de modules aangepast aan de nieuwe Binas en syllabus en daarna via het Bètasteunpunt beschikbaar gesteld aan docenten. In de presentatie laten Sander en Koen zien hoe wij de leerlijn gebruiken en wat onze plannen zijn.

Voor vakdocenten Scheikunde

 

 

2.4 Analytische Meetkunde en Wiskundige Denkactiviteiten

Workshop

Spreker: Wim Caspers

Het beste uit de nascholingen Analytische Meetkunde en Wiskundige Denkactiviteiten die de afgelopen jaren in Leiden en Delft en Rotterdam zijn gegeven, passeert de revue. Toen was er nog geen les in het nieuwe programma gegeven, nu zijn we al een paar jaar onderweg. Zorgt dat voor een andere kijk op de zaak?

Zeker aandacht voor de Stelling van Napoleon en de parabolograaf van Frans van Schooten. Maar ook wiskundige denkactiviteiten in de onderbouw: kleine wiskundige ontdekkingen.

Voor vakdocenten wiskunde

 

 

2.5 NLT module Robotica: zwermgedrag Mini Blimp robots

Workshop

Sprekers: Nop Velthuizen en Maarten Visser

Zwermgedrag laten vertonen door zelf te construeren robots. Dat gaat redelijk gemakkelijk, omdat ze op zich heel weinig smart zijn; ze hoeven slechts drie taken te vervullen. Dat is de missie die u in deze werkgroep op gaat pakken met elkaar. U gaat zelf aan de slag met het programmeren van Arduino (voor gevorderden-niveau) om m.b.v. actuatoren en een sensor een mini-blimp te besturen. De opdracht van deze werkgroep is om de blimps in de lucht te krijgen en stabiel in de lucht te houden.

Voor vakdocenten

 

 

2.6 Rondleiding RDM

Rondleiding

Door: studenten Hogeschool Rotterdam

Voor iedereen

 

 

2.8 VMBO Kennisnetwerk

Lezing en Workshop

Spreker: Janke Westerhuis

In de regio Haaglanden werken drie scholen/bedrijven netwerken, nl. HA! -Tech, Regionaal Steunpunt Zuid-Holland en Jet-Net intensief samen om ervoor te zorgen dat de instroom Techniek vergroot en het beroepsbeeld van technische beroepen verbetert. Ha! -Tech is verantwoordelijk voor de doorlopende leerlijn vmbo-basis, kader en tl – mbo, het Regionaal Steunpunt-Zuid-Holland en Jet-Net zijn verantwoordelijk voor de doorlopende leerlijn havo-hbo en vwo-wo.

Beide netwerken hebben als actiepunt geformuleerd, de kwaliteit van de docenten te vergroten en zij willen dit bewerkstelligen door het efficiënt en effectief benutten van kennisnetwerken in de regio Haaglanden. Hoe kan er beter samengewerkt worden?

Voor iedereen

 

 

2.9 Escaperoom

Workshop

Ervaar de escaperoom. Scholen kunnen de escaperoom lenen om hun leerlingen uit de 3e en 4e klas te inspireren voor Bèta en Techniek. Leerlingen moeten proberen te ontsnappen uit de escaperoom en daarvoor allerlei problemen oplossen. U krijgt een beeld van de escaperoom en hoe u deze ook zelf kunt inzetten.

Het thema: we leven in 2020 en alle leerlingen krijgen een chip onder de huid waarmee ze hun kluisje kunnen openen, toegang tot de lokalen wordt beheerd en ook de absentiecontrole wordt geautomatiseerd. Het systeem wordt echter gekraakt door een onbekende, waardoor de leerlingen vast komen te zitten in het lokaal.

Voor iedereen

 

 

2.10 Stoomcursus in 45 min. voor schoolleiders: Professionals Leren Gezamenlijk. En U?

PLG (Professionele Leergemeenschap)

Spreker: Marjoleine Vermeulen

Uit onderzoek is gebleken dat effectieve professionalisering zich karakteriseert door 4 kenmerken: vakgerelateerd, samen met Peers, direct toepasbaar in de lespraktijk en aansluiten bij de individuele leerbehoefte. Het Betasteunpunt probeert het programma van nascholing hierop af te stemmen. Werken in een PLG, professionele leergemeenschap, is één van de succesvolle vormen waarin de bovenstaande kenmerken samenkomen.

Hoe professionaliseert u zich? Deze vraag staat centraal in de Snelkookpan PLG. We laten u kennismaken met de manier van werken in een PLG en dagen u uit om uw eigen professionalisering centraal te stellen.

Voor schoolleiders

 

 

2.11 CB&I & Haganum: Olie in Oman – een multidisciplinaire ontwerpopdracht

Sprekers: Jelle Brill (Haganum) & Mark van Schagen (CB&I)

CB&I is een internationaal opererend ingenieursbureau dat dagelijks te maken heeft met het uitvoeren van projecten voor de olie- en gasindustrie. Samen met het Haganum wordt dit jaar voor de 10de keer het project Olie in Oman gedaan voor 3 vwo. De leerlingen gaan drie weken lang in projectgroepen met deze ontwerpopdracht aan de slag. De lesstof van verschillende vakken wordt gebruikt om een raffinaderij in Oman te ontwerpen. In deze presentatie krijgt u een beeld vanuit zowel het Haganum als vanuit CB&I.

Voor iedereen

 

 

2.12 Computational Thinking in het Nederlandse onderwijs

Lezing

Spreker: Wietse van Bruggen (Kennisnet)

Veel scholen en schoolbesturen vragen zich af hoe ze computational thinking (of programmeren, maar dat is eigenlijk iets anders) kunnen opnemen in hun onderwijs. De belangstelling om hiermee aan de slag te gaan groeit, zo blijkt uit de vragen die Kennisnet hierover krijgt. Soms worden scholen gedreven door de noodzaak om meer aandacht voor techniek te geven, of door de wil om 21e eeuwse vaardigheden te verwerken in het onderwijs, of omdat ze het gewoonweg belangrijk vinden dat ze leerlingen hiermee in aanraking laten komen.

Maar hoe pak je dit aan? Hoe kunnen we (huidige en toekomstige) leraren helpen om ct-onderwijs vorm te geven? Hoe doe je dat op een goede manier, en wat weten we daarover uit de wetenschap? In deze sessie delen we verschillende lessen die we daarover aan de hand van interviews met schoolbestuurders, leraren, onderzoekers en opleiders hebben opgehaald.

Bestemd voor iedereen