Nascholing algoritmen en grondslagen informatica met unplugged activiteiten

De deelnemers maken kennis met enkele van de unplugged activiteiten door deze zelf te beleven.