PLG Het verbinden van Onderzoekend- en Ontwerpend leren in projecten

Aan het eind van de PLG kunnen docenten een aantal manieren beschrijven waarop onderzoeken en ontwerpen met elkaar verbonden zijn.