PLG Lengteschalen in Materialen

In deze PLG staan twee technieken centraal die beide ontwikkeld zijn in het Reactorinstituut Delft (RID) en beide prachtige contexten leveren voor het redeneren in micro-meso en macrostructuren.