PLG Nieuwe Informatica

Deze PLG heeft als doel informatica-docenten te helpen in de voorbereiding op het nieuwe examenprogramma.