PLG Nieuwe Natuurkunde

Het belangrijkste doel is bestaand materiaal doorontwikkelen zodat het bruikbaar is voor iedereen.