Training (begeleiden in) peer instruction voor vakcoaches wis- en natuurkunde

Vakcoaches leren om te gaan met actueel vakdidactisch instrumentarium, dat zij vervolgens kunnen inzetten in de begeleiding van hun startende collega’s.