Training Digitale Geletterdheid

Na deze training zijn de deelnemers in staat om te starten met lessen programmeren in de onderbouw.