Training PWS begeleiding voor bètadocenten: Slimme stappen in onderzoek

Deze training is ontwikkeld om de start, de opzet en de uitvoering van onderzoek duidelijk te maken. De docenten worden getraind door prof.dr. Eline Slagboom hoe ze hun eigen leerlingen kunnen begeleiden in het onderzoekstraject. De training is zo opgebouwd dat de docenten ervaren welk traject ze met hun leerlingen zouden moeten doorlopen. De ontwikkelde handleiding: ‘Slimme Stappen in eigen onderzoek’,  met bijbehorende filmpjes, zullen hierbij helpen.