Verdiepingstraining digitale geletterdheid

Diverse scholen binnen het Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden willen hun leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van Digitale Geletterdheid en specifieker: leren programmeren.

Tijdens deze tweedaagse cursus gaan we verder in op leren programmeren en de didactiek ervan. We sluiten aan bij het onderwerp Computational Thinking binnen Digitale Geletterdheid. Als voorkennis verwachten we een basiskennis van programmeren, met concepten als opeenvolging, herhaling, keuze, data. We bouwen voort op deze kennis en gaan in op algoritmen en verdere uitbreiding van de concepten (met name datastructuren zoals rijen). Daarbij gaan we ook in op didactische handvatten. We werken aan de hand van lesmateriaal dat ook in de onderbouw toepasbaar is, zodat u het gelijk kunt gebruiken in de klas.