Nieuws

Beste lezers,

01 december 2016

De Sint zat eens te denken, wat hij aan cursussen in het nieuwe jaar zou schenken. Afgelopen jaar was de Sint qua organisatie al erg energiek, met activiteiten zoals Arduino, EduScrum en Statistiek. Erg trots was de Sint op de docenten, die zich met volle overgave hebben ingezet voor hun studenten. Ook met de bètacoördinatoren… Lees meer »

Terugblik: Gamification in de les

01 december 2016

‘Let my playing be my learning, and my learning be my playing.’ Om te ervaren wat de steunpunten allemaal voor activiteiten doen zal Ayla Stellingwerf af en toe een activiteit bijwonen. Haar eerste activiteit was de cursus: Gamification in de les. Deze cursus werd gegeven door Bart Giethoorn, docent natuurkunde en eigenaar van Playbook Gamification,… Lees meer »

Terugblik op: Aansluitingsbijeenkomst biologie

09 november 2016

  Veel enthousiasme onder deelnemers tijdens aansluitingsbijeenkomst biologie Donderdag 3 november organiseerden Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland een Aansluitingsbijeenkomst Biologie ‘van VO naar HO/WO’ op het Leo Kanner College in Leiden. Deze bijeenkomst werd georganiseerd voor biologiedocenten uit zowel het voorgezet onderwijs als hoger onderwijs. Als de deelnemers dachten dat ze tijdens deze bijeenkomst… Lees meer »

Gastcolumn: Best of both worlds

04 november 2016

Het mooiste vak van de wereld: veel lezers van deze nieuwsbrief zullen hierop antwoorden dat dat het docent-zijn is. Maar stiekem vind ik dat ik het mooiste vak van de wereld heb: contact met docenten en hun klassen, een focus op bèta en werken in een onderzoeksgroep aan de universiteiten van Leiden en Delft. Ik… Lees meer »

We dachten het goed geregeld te hebben, maar de Vo-Ho netwerken worden in hun bestaan bedreigd!

02 november 2016

Vo-Ho netwerken zijn krachtige samenwerkingsverbanden van Vo-scholen, HBO’s, Universiteiten en bedrijfsleven. Samen proberen we het Bèta- en Techniekonderwijs in Nederland uitdagender, inspirerender en actueler te maken voor leraren en leerlingen.   Dit doen we door in ons professionaliseringsaanbod voor leraren samen nieuw onderwijs te maken en daarin elkaar verder helpen door kennis en nieuwe lessen… Lees meer »

De subsidie dreigt te stoppen

26 oktober 2016

De afgelopen 10 jaar hebben de regionale VO-HO netwerken (waaronder Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland) laten zien dat de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en bedrijfsleven sterk bijdraagt aan inspirerend en uitdagend onderwijs. Ze willen dit blijven doen. De netwerken worden gefinancierd door voortgezet onderwijs en hoger onderwijs, maar overheidssubsidie is noodzakelijk… Lees meer »

Nobelprijswinnaar Scheikunde: Prof. B. Feringa. Doe er ook iets mee!

10 oktober 2016

Beste collega-Scheikundedocenten,   Als directeur van het Stratingh Instituut voor Chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen wil ik u met veel trots meedelen dat Prof. B. Feringa dit jaar de Nobelprijs voor de Scheikunde heeft ontvangen. Dit is een grote waardering voor Feringa, en daarmee ook voor de beroepsgroep en de discipline. Al in zijn eerste… Lees meer »

Voorstellen Ayla Stellingwerf

07 oktober 2016

Hallo allemaal, mijn naam is Ayla Stellingwerf en ik ben de nieuwe stagiaire bij Regionaal Steunpunt Leiden. Vorig jaar heb ik stage gelopen bij een consultancy bureau en was nu op zoek naar een hele ander organisatie waar ik ook mijn afstudeeronderzoek kon doen. Via de vorige stagiaire Esther Westerbeek kwam Regionaal Steunpunt Leiden op… Lees meer »

Verbazing van kids en studenten inspireert

06 oktober 2016

Als mensen mij vragen wat ik aan de Universiteit Leiden doe, dan antwoord ik steevast: “onderwijs aansturen en onderwijs voor allerlei onderwijsvormen en gelegenheden geven”. Bij de laatste woorden beginnen mijn oogjes te twinkelen. Een collegezaal vol met bachelor of masterstudenten binnenlopen, colleges geven over moleculaire levensprocessen en een verbazing op hun gezichten zien is… Lees meer »

Zelf opdrachten en/of lesmateriaal voor statistiek maken

06 oktober 2016

In deze nascholing zullen deelnemers in kleine groepen werken aan het ontwikkelen van les- en of toetsmateriaal. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een lessenserie voor havo/vwo statistiek, een handleiding voor het gebruik van statistiek in een profielwerkstuk, een praktische opdracht voor havo/vwo wisA(C), korte onderzoeksopdrachten voor wisA (C), of een praktische opdracht statistiek voor… Lees meer »