Bijeenkomst voor alfadocenten

Meer inhoud en meer plezier, zo luidt de wens van talendocenten aan middelbare scholen en universiteiten. Die elementen staan centraal op de bijeenkomst voor alfadocenten.

Inhoud en opzet

Vakdidacticus Nederlands drs. Marieke Smit, Universitair docent dr. Esther op de Beek en vo-docent Nederlands Myra Warmer organiseren samen met dr. Ronny Boogaart een bijeenkomst voor vo-docenten van de taalvakken. De bijeenkomst start met een inspirerende lezing van dr. Boogaart over de sturende kracht van taal.

Vervolgens is er ruimte voor informatie en uitwisseling over het verbrede steunpunt – met in het bijzonder de mogelijkheden voor de alfa-vakken. Wat voor aanbod is er al en wat moet er komen volgens u?

Data en locatie

Woensdag 9 mei 2018

17.00 – 20:00 uur inclusief diner
Da Vinci College, Kagerstraat 7
2334 CP Leiden

Doelgroep

De bijeenkomst is met name interessant voor docenten van taalvakken.

Begeleiding

De bijeenkomst wordt begeleid door Drs. Marieke Smit (vakdidacticus Nederlands, Dr. Esther op de Beek (universitair docent) en Myra Warmer (docent Nederlands)

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan via deze link. Vragen kunt u stellen per mail.

Alle cursus data

  • May 2018 09

    17:00 - 20:00 uur
    Bijeenkomst voor alfadocenten