Bijscholing Grasduinen in het Journal of Chemical Education en het beste uit de colleges vakdidactiek

Het Journal of Chemical Education (JCE) is een rijke schatkamer vol nieuwe practica, didactiek en voor het onderwijs nuttige achtergrondartikelen. Helaas is het JCE via het web niet vrij toegankelijk.
Dus wil je meer weten over bijvoorbeeld de uitleg van reactiemechanismen of juist polymeerchemie dan is vanavond je kans want vanaf de TU campus heb je wel toegang tot dit tijdschrift. Een mooie gelegenheid om een inspiratie op te doen en een flink aantal artikelen te downloaden.
Vorig jaar heb ik de colleges vakdidactiek verzorgd en Ik heb dit ervaren als een zeer nuttige opfriscursus. Zelf heb ik het meeste weer opgestoken van het college Pedagogical linkmaking eventueel in combinatie met demonstratie experimenten en het college Heuristiek en de opgefriste SPA methode (Systematische Probleem Aanpak).
In de workshop wil ik een van deze twee colleges verzorgen en deze het startpunt laten zijn van een mooie discussie over de didactiek van ons mooie vak. Welk college het wordt mogen de deelnemers beslissen.

Opzet

17:00-18:00 u. Het beste uit de colleges vakdidactiek
18:00-18:45 u. Diner
18:45-20:00 u. Grasduinen in het JCE (+ starten PLG schoolexamen opgaven)

Resultaat

Een stapel interessante JCE artikelen en weer opgefriste vakdidactiek.

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats in Delft op:
Donderdag 4 oktober, van 17.00 – 20.00 uur

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor docenten scheikunde.

Deze avond zien we ook graag oud deelnemers van voorgaande bijscholingsavonden en/of PLG’s terug om te horen hoe het gaat en om te netwerken.

Begeleiding

Deze bijscholingsavond wordt begeleid door Sander Haemers, werkzaam als docent scheikunde en NLT op het Stanislascollege in Pijnacker, als vakcoördinator scheikunde bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland en verzorgt de colleges vakdidactiek scheikunde bij SEC TUDelft.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €125,- in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Voor meer informatie, mail ons.

Alle cursus data

  • Oct 2018 04

    17.00-20.00 uur
    Bijscholing Grasduinen in het Journal of Chemical Education en het beste uit de college’s vakdidactiek