College Edu-scrum

EduScrum en Scrum@School zijn voorbeelden van een onderwijsfilosofie, waarbij leerlingen binnen een contextrijke onderzoeks- of ontwerp-leeropdracht zelf de regie voeren over hun onderwijsleerproces. De leden van de groep nemen verschillende rollen aan en werken volgens een vaste werkwijze aan de uitvoering van hun project. De deeltaken en het tijdpad worden vooraf in kaart gebracht en gaande het project wordt de voortgang inzichtelijk gemaakt middels een scrum-bord.

Inhoud en opzet

Tijdens de bijeenkomst zal Hans Vogelzang in twee colleges ingaan op de onderzoeksresultaten en zijn eigen ervaring met de scrummethode in de klas. Een interessant onderwerp voor ervaren collega’s die de scrummethode al toepassen binen hun lessen/ projecten.

Data en locatie

Dinsdag 15 mei van 10.45 – 12.45 uur. De bijeenkomst vindt plaats in collegezaal A263 van de TU Delft, faculteit TNW (Lorentzweg 1, Delft).

Doelgroep

De bijeenkomst richt zich op nlt-docenten.

Begeleiding

Hans Vogelzang (Greijdanus College Zwolle) doet een promotieonderzoek naar leeropbrengsten, feedback en review van de scrummethode.

Aanmelden

Aanmelden kan bij Edgar de Wit en Martin Bruggink per e-mail. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Alle cursus data

  • May 2018 15

    10.45-12.45 uur
    College Edu-scrum