Cursus eduScrum voor informatica, O&O en NLT

 

Docenten willen graag leerlingen meer zelfstandig laten werken en samenwerken. Ze willen hun leerlingen begeleiden in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en daarbij kunnen differentiëren om aan te sluiten bij het niveau en de leerstijl van de leerlingen. Maar hoe geef je dat op een goede manier vorm? Hoe zorg je dat leerlingen voldoende structuur hebben om samen te werken? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen?

eduScrum

eduScrum geeft docenten een methode in handen waarbij leerlingen structuur krijgen om samen te werken. Het helpt ze meer eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Leerlingen nemen meer verantwoordelijkheid, ze krijgen meer overzicht in het werk en ontdekken en ontwikkelen eigen kwaliteiten. Tegelijkertijd heeft de docent meer tijd om individuele leerlingen te begeleiden. eduScrum is gebaseerd op Scrum, een methode die veel bij softwareontwikkeling wordt gebruikt, maar inmiddels ook buiten de IT wordt ingezet. Meer informatie over eduScrum is te vinden op www.eduscrum.nl.

 

‘Door de inzet van eduScrum heb ik mijn leerlingen beter leren kennen. Ik zie beter waar ze de mist in gaan en kan ze beter begeleiden.‘, Sieger Kooij

 

eduScrum klas

 

Bekijk ook het filmpje van ScrumCompany over Scrum.

Cursus eduScrum

Wij organiseren een tweedelige cursus eduScrum om docenten te ondersteunen bij het leren werken met eduScrum. Een groep docenten uit het middelbaar onderwijs leert hoe eduScrum in te zetten is de eigen lessen. De cursus is bedoeld voor docenten Informatica, O&O en NL, vakken waarbij leerlingen veel projectmatig werken. De docenten leren van de expertise van de begeleiders en van elkaar. De deelnemers van de cursus bereiden zich voor op de inzet van eduScrum in hun eigen lessen en delen ervaringen met elkaar. De cursus bestaat uit grofweg twee fasen:

 1. Kennismaken met eduScrum: hoe werkt het, hoe wordt het toegepast, wat zijn de ervaringen?
 2. Voorbereiden van een eigen lessenserie op basis van eduScrum en deze toepassen op de eigen school.

Doelen

 • De docenten leren hoe eduScrum is opgezet en wat de achterliggende principes zijn.
 • De docenten ervaren hoe het is om te werken met Scrum, de basis achter eduScrum.
 • De docenten leren hoe ze hun eigen lessen kunnen voorbereiden op het inzetten van eduScrum.
 • De docenten leren hoe ze samenwerkend leren kunnen vormgeven in de klas.

Doelgroep

De cursus is geschikt voor docenten informatica, O&O en NLT.

Begeleiding

De cursus wordt begeleid door Maarten Bruns. Maarten is Scrum Coach en heeft veel ervaring in het begeleiden van docenten in het toepassen van Scrum.

 

Maarten Bruns 2016

Bijeenkomsten

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten, een maaltijd is inbegrepen

 • di 15 november, inloop vanaf 15.30 uur, start 16.00 uur tot 20.00 uur
 • do 15 december, inloop vanaf 15.30 uur, start 16.00 uur tot 20.00 uur

Locatie: TU Delft

 

Studielast

De totale studielast is ongeveer 10 uur, inclusief de voorbereiding buiten de bijeenkomsten om.
Opbouw studielasturen:

 • 2×4 uur voor de bijeenkomsten
 • 2 uur voor het tussentijds voorbereiden van eduScrum in de eigen lespraktijk.

De cursus wordt aangemeld bij het Lerarenregister.

 

Kosten en aanmelden

Voor docenten van scholen die lid zijn van Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden is deelname kosteloos. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €250.
Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting dit door u opgegeven school- of organisatieadres. U kunt zich helaas niet meer aanmelden.

Alle cursus data

 • Nov 2016 15

  16-20 uur
  Start Cursus eduScrum voor informatica, O&O en NLT