Cursus Optica

De cursus Optica is bedoeld voor docenten en TOA’s om het repertoire practica zowel voor onderbouw als bovenbouw uit te breiden. Voor de onderbouw gaat het o.a. om kleuren, werking glasvezelkabel, de regenboog, telescoop en het oog. Voor de bovenbouw bestaat het pakket o.a. uit practica bij polarisatie, leds, buiging, lichtgolven en interferentie. U ontvangt het bijbehorende pakket met een groot aantal proeven (geschikt voor 10 groepjes van 2 á 3 leerlingen). Er is tijd voor overleg en uitwisseling van ervaringen.

Datum en locatie

Donderdag 1 november 2018
16:30 – 20:00 uur
TNW, TU Delft

Doelgroep

Deze cursus richt zich op docenten en TOA’s natuurkunde. Maximaal aantal deelnemers voor de cursus is 15 personen.

Begeleiding

Dr. Aurele Adam van de Vakgroep Optica geeft de cursus.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €125,-. Bij aanmelding vragen we u om de naam van uw organisatie of school, zodat we de factuur van het cursusgeld daar naartoe kunnen sturen. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Via deze link kunt u zich aanmelden. Vragen kunt u stellen per mail.

Alle cursus data

  • Nov 2018 01

    16:30-20:00 uur
    Cursus Optica