Cursus Quantumwereld 2018

Met de ervaring van drie lichtingen examens in het onderwerp Quantumwereld op zak wordt het tijd voor een consolidatie. In de cursus ‘Quantumwereld’ willen we in kaart brengen ‘waar de schoen wringt en waar de schoen swingt’. De cursus is voornamelijk gericht op lespraktijk. Er is ruimte voor de uitwisseling van onderwijservaringen en onderwijsmateriaal. Er zal veel aandacht zijn voor het practicum (Quantum Rules!). De cursus wordt verzorgd door Lodewijk Koopman, Hans van Bemmel en Henk Buisman. De cursus zal uit vijf namiddagen bestaan (16:30-20:00). Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd.

Resultaat

Het onderwerp quantum start bij de meeste scholen in november of later. De cursus staat vroeg in het schooljaar gepland zodat de ervaringen uit de cursus hetzelfde jaar kunnen worden ingezet.

Inhoud en opzet

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, ingedeeld volgens het volgende schema:

16:00-16:30 Welkom

16:30-17:30 College rond thema

17:30-18:15 Broodmaaltijd

18:15-19:30 Werkcollege

19:30-20:00 Terugkoppeling/afsluiting

De bijeenkomsten zijn thematisch. De thema’s zijn (onder voorbehoud):

  1. Foto-elektrisch effect, straling, wet van Wien, Stefan-Boltzmann
  2. Onbepaaldheid, buiging/diffractielimiet en elektronenmicroscoop
  3. Dubbelspleet experiment
  4. Quantisatie en energieniveaus, atoombouw
  5. Tunneling en STM

Het boek dat gebruikt wordt tijdens de colleges (Alastair Rae, Quantum Physics) wordt gratis bij de cursus verstrekt bij aanmelding vóór 1 september 2018.

Data en locatie

1e Bijeenkomst – maandag 17 september (16:30-20:00)
2e Bijeenkomst – maandag 1 oktober (16:30-20:00)
3e Bijeenkomst – maandag 15 oktober (16:30-20:00)
4e Bijeenkomst – maandag 29 oktober (16:30-20:00)
5e Bijeenkomst – maandag 12 november (16:30-20:00)

Locatie:
Huygens laboratorium
Niels Bohrweg 2
2333CA Leiden

Doelgroep

Docenten natuurkunde (6VWO)

Begeleiding

Hans van Bemmel (Docent natuurkunde Stedelijk Gymnasium Leiden), Lodewijk Koopman ( Docent natuurkunde Scala College) en Henk Buisman (VWO-leraar natuurkunde Universiteit Leiden)

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden bedraagt de inschrijving €250. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €350,- (inclusief boek Alastair Rae indien aangemeld vóór 1 september 2018). Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor de cursus is helaas niet meer mogelijk.
Meer informatie via Henk Buisman.

Alle cursus data

  • Sep 2018 17

    16.30-20.00 uur
    Cursus Quantumwereld 2018