Docenten on Tour

In het voorjaar van 2019 organiseren we een docententour langs diverse bedrijven, met als thema’s ‘Energietransitie en Klimaat’ en ‘ICT’. In het najaar van 2018 gaan we, met ondersteuning van Bètapartners, in een werkgroepje met 4/5 docenten het programma uitwerken. Heb je interesse om hieraan deel te nemen? Neem dan contact op met ons op.

 

Doel van de docententour met thema Energietransitie en Klimaat:
– bètatechniekdocenten in het voortgezet onderwijs up-to-date te houden
– inspiratie door ontwikkelingen in het bedrijfsleven
– in gesprek gaan met medewerkers en te spreken over hun opleiding en carrière
– raakvlakken en context vinden met het curriculum
– stimuleren van een duurzame samenwerking tussen bedrijf en onderwijs
– met collega docenten samen werken aan materiaal of leerlingactiviteit

Resultaat:
– docenten nemen technologische veranderingen op in hun les en kunnen contextrijk onderwijs geven
– docent raakt geïnspireerd(er) over zijn/haar eigen vakgebied, wat bijdraagt aan inspirerende lessen;
– docent maakt kennis met de meest actuele kennis uit het bedrijfsleven en kan daardoor duidelijk de beroepsen opleidingsmogelijkheden overbrengen (loopbaanoriëntatie en -begeleiding);
– duurzame samenwerking met bedrijf
– lesmateriaal, leerling activiteit, gastles

Werkwijze:
Periode september – december 2018
o groep van 4/5 docenten uit Noord- en Zuid-Holland werken met hulp van Bètasteunpunt Zuid-Holland aan uitwerking van het programma
o Bètasteunpunt Zuid-Holland zorgt voor lijst van bedrijven, verzamelt bestaand lesmateriaal omtrent Energietransitie en Klimaat
o Bètasteunpunt Zuid-Holland faciliteert bijeenkomsten, legt contact met bedrijven en zorgt voor verslaglegging
o Tijdens bijeenkomst wordt besloten welke bedrijven worden bezocht, hoe het programma er uit gaat zien, bij welk vak het best aangesloten kan worden etc.
o Data waarop in ieder geval een werksessie is (tijdens betacoordinatorenoverleg), 25 september en 13 december.

Periode januari – mei 2018
o Januari: werving van docenten
o Februari – april 2018 – bedrijfsbezoeken
o Mei 2018 – evaluatie en opbrengsten (lesmateriaal, activiteit)

Alle cursus data

  • Sep 2018 25

    Werksessie Docenten on Tour