Drieluik bètadidactiek: formatief toetsen, differentiëren en activerende didactiek

Binnen vier uur tijd praktische handvatten over activerende didactiek, formatief toetsen en differentiëren, kan dat? Ja, blijkbaar. In deze bèta-brede bijeenkomst zullen drie experts u meenemen in deze thema’s en u voorzien van praktisch materiaal dat u de volgende dag gelijk kunt inzetten.

Inhoud en opzet

De bijeenkomst bestaat uit drie workshops:
– Activerende Didactiek. Martin Bruggink van de lerarenopleiding TU Delft zal u enkele activerende werkvormen laten ervaren. Deze activiteiten staan beschreven in het boekje ‘Activerende Werkvormen voor Bètadocenten’ dat Martin heeft geschreven. Deze werkvormen zijn algemeen inzetbaar en vergen weinig voorbereiding.
– Formatief Toetsen: Vakdidacticus Wim Sonneveld zal u praktische voorbeelden aanreiken waarmee u formatief toetsen eenvoudig in de klas kunt vormgeven. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het gebruik van een exit-kaart, een kort formulier dat door de leerlingen aan het eind van de les wordt ingevuld.
– Differentiëren. Hoogleraar Fred Janssen heeft een methode ontwikkeld om differentiatie in de klas vorm te geven. Deze methode ‘omdraaien en weglaten’ vergt weinig voorbereidingstijd en is praktisch inzetbaar bij alle bètavakken.

16:00 – 17:00 uur Workshop formatief toetsen door Wim Sonneveld
17:00 – 18:00 uur Workshop differentiëren door Fred Janssen
18:00 – 19:00 uur Diner
19:00 – 20:00 uur Workshop activerende didactiek door Martin Bruggink

Resultaat

Na deze bijeenkomst heeft u allerlei voorbeelden en praktische handvatten die u direct kunt toepassen bij het vormgeven van uw lessen.

Datum en locatie

Maandag 1 oktober 2018
16:00 – 20:00 uur
TU Delft

Doelgroep

Bètadocenten, onderbouw en bovenbouw. Neemt u vooral collega’s van uw school mee.

Begeleiding

De workshop wordt begeleid door drie didactici:
Wim Sonneveld heeft in Delft Technische Natuurkunde gestudeerd. Hij is vakdidacticus natuurkunde en begeleider van stagiairs sinds 2000 en al meer dan 40 jaar leraar natuurkunde. Hij heeft in de commissie gezeten die het nieuwe eindexamenprogramma voor natuurkunde heeft vastgesteld.


Martin Bruggink is vakdidacticus informatica bij de lerarenopleiding van Delft. Martin geeft onder meer het vak Didactische Vaardigheden en is auteur van het boek ‘Activerende Werkvormen voor Bètadocenten’.


Fred Janssen is hoogleraar Didactiek van de Natuurwetenschappen bij Universiteit Leiden. Hij heeft onder meer onderzoek gedaan naar (het vormgeven van) differentiatie in de klas en is mede-auteur van het boek ‘uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs’.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €125.-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Via deze link kunt u zich aanmelden. Vragen kunt u stellen per mail.

Alle cursus data

  • Oct 2018 01

    16:00 - 20:00 uur
    Drieluik Bètadidactiek: formatief toetsen, differentiëren en activerende didactiek