Flexibele nascholing wiskunde

Naast het reguliere nascholingsaanbod willen het Betasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden gezamenlijk een Scholennetwerk voor wiskundedocenten starten.

Inhoud en opzet

Het idee is dat gemiddeld eens per twee maanden wiskundedocenten bijeenkomen om over vooraf bepaalde thema’s te overleggen. Deze thema’s zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: wiskundige denkactiviteiten, logisch redeneren bij wiskunde C, training van algebraische vaardigheden, wiskundemethoden vergelijken, formatief-assessment-taken ontwerpen, enzovoorts.

De thema’s worden door de deelnemers zelf bepaald en door enkele docenten in samenwerking met vakdidactici voorbereid. Uitnodigen van gastsprekers hoort ook tot de mogelijkheden.
Voor de deelnemers geldt dat er in het algemeen weinig voorbereiding zal zijn maar dat wel een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten gevraagd zal worden.

Data en locatie

Op 12 juni, tussen alle examens door, willen we met een eerste bijeenkomst starten. Als thema voor de eerste bijeenkomst hebben we gekozen voor wiskundige denkactiviteiten. Tevens zullen enkele deelnemers van een PLG algebraïsche vaardigheden iets laten zien van de producten, die ze hebben ontworpen.

De bijeenkomsten zullen waarschijnlijk tussen 16.00 en 20.00 uur zijn, aan de TU Delft, met een eenvoudige maaltijd. Vooraf aanmelden is daarom wel nodig.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 6 juni via dit e-mailadres.

Kosten

Deelname aan het Scholennetwerk is gratis voor docenten van scholen die zijn aangesloten bij een van beide Steunpunten.
De eerste bijeenkomst is ook gratis voor docenten van andere scholen.

We hopen veel mensen te zien op 12 juni bij deze eerste bijeenkomst (bij zeer beperkte aanmelding zal deze niet doorgaan.

Alle cursus data

  • Jun 2018 12

    16:00-20:00 uur
    Flexibele nascholing wiskunde