Inspiratiesessie: onderzoek doen op school.

Erachter komen wat jouw leerlingen motiveert? Hoe je kunt differentiëren? Hoe je de samenwerking met collega’s soepeler kunt laten verlopen? Hoe je dat nieuwe examenonderwerp het mooiste kunt aanbieden? Hoe je tijd kunt besparen in je werk en doelgerichter kunt zijn?

Alle vragen over en kwesties uit praktijk kunnen het onderwerp zijn bij de inspiratiesessies: onderzoek doen op school.

In deze sessies kan je vragen van jezelf over jouw eigen praktijk, of over vraagstukken in de school onderzoeksmatig bekijken en samen met collega’s, leerlingen en een begeleider van het ICLON, komen tot oplossingen.

Resultaat

Kennis over het doen van onderzoek en op maat gemaakte oplossing voor problemen binnen de school of jouw eigen praktijk.

Inhoud en opzet

In samenwerking met collega’s (van jouw of andere scholen) en een begeleider vanuit het ICLON ga je onderzoek doen naar een kwestie die speelt in jouw praktijk of school. Elke bijeenkomst zal in het teken staan van een ander onderdeel van onderzoek doen, maar altijd afgestemd op dat waar jij bent in het proces. We zullen ons richten op: het stellen van een vraag, het verzamelen van informatie, het bedenken en uitproberen van oplossingen en het evalueren van die oplossing. Daarbij volgen we een actieonderzoeksaanpak.

Datum/data en locatie(s)

4 bijeenkomsten van 3 uur begeleiding in onderzoek. Daarnaast zelf dataverzamelen en verbeteringen doorvoeren.

Eerste verkennende bijeenkomst op 3 december van 15.30 – 17.30. 4 opvolgende bijeenkomsten in overleg met deelnemers.

Doelgroep

Docenten primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Aangezien het om persoonlijke vragen gaat zijn alle docenten, leraren en geïnteresseerden welkom. De methode is geschikt voor alle vakken en richtingen.

Uitwisselen van ervaringen met andere vakken en opleidingen geeft extra impuls aan de discussie en bijeenkomsten.

Startbijeenkomst

Minimum aantal deelnemers 7

Maximum aantal deelnemers 25

Vervolgtraject

Minimum aantal deelnemers 5

Maximum aantal deelnemers 15

Begeleiding

De begeleiding zal verzorgd worden door Tamara Platteel (ICLON)

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van 125 euro per bijeenkomst met een maximum van 550 euro.

Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht en kan hier. Voor meer informatie kunt u mailen met tplatteel@iclon.leidenuniv.nl

 

Alle cursus data

  • Dec 2018 03

    15:30-17:30
    Inspiratiesessie: onderzoek doen op school