Masterclass Ecologie in de praktijk

Leerlingen hebben steeds minder directe ervaringen met natuur. Zou het niet leuk zijn wanneer jouw leerlingen als ze door een park of bos lopen met gemak praten over symbiose, pioniersvegetatie, exoten of eutrofiëring? Dat wat je echt kent, krijgt meer waarde.

Het is niet makkelijk om lessen te maken die leuk, haalbaar en inspirerend zijn voor je leerlingen.Deze masterclass is gevuld met activerende werkvormen en manieren om Ecologie sprekend te maken.

Een van de schrijvers van het boek ‘Ecologie: leren en onderwijzen’: ‘Els de Hullu’ zal de masterclass in samenwerking met Marjoleine Vermeulen leiden. Deze masterclass richt zich op ecologie in de praktijk door middel van het behandelen van het boek van Els de Hullu. Op 24 mei vindt de masterclass plaats in Park Cronesteyn in Leiden. Neemt u deel aan de hele dag, dan wordt er voor een diner gezorgd. Let wel op, er is ruimte voor 30 deelnemers. Wees er dus snel bij.

Doel

Meer praktisch onderwijs bij het thema ecologie, ook in de stad! Leerlingen worden zich hierdoor bewust van hun leefomgeving en hoe ze daar vanuit ecologisch perspectief mee om kunnen gaan.

Inhoud en opzet

Zoals gezegd staat het boek Ecologie leren & onderwijzen centraal. Ecologische experts leverden leerzame intermezzo’s over actuele ecologie op de schaal van worm tot wereld. De vele bijdragen van ervaren leraren en vakdidactici maken het boek een gulle bron van leertheorie en onderwijspraktijken, waarmee je abstracte ecologie concreet, pakkend en effectief kunt onderwijzen van vmbo tot vwo.

Dit boek is compleet; het biedt een breed scala aan leeractiviteiten waardoor hoofden gaan denken, harten voelen en handen vies worden. Zo kan beleving leiden tot betrokkenheid die weer bijdraagt aan begrip, juist van die complexe verbanden in de ecologie. Betrokken mensen met ecologisch inzicht zijn uiteindelijk nodig om bij te dragen aan een groene, natuurlijke en duurzame toekomst.

U kunt zich inschrijven voor 2 tijdvakken.
Van 14.00 tot 16.00 uur is het eerste tijdvak. In dit tijdvak geeft Els de succesvolle NIBI-workshop nog een keer speciaal voor u. Verschillende onderwerpen uit het boek worden in verkorte vorm aangeboden. Kern van de activiteiten is: hoe dit toe te passen in de schoolomgeving?
Na een korte pauze start het tweede tijdvak.
Van 16.00 tot 20.00 uur gaat u met zijn allen aan de slag met de beheeropdracht op blz. 187 van het boek ‘Ecologie in de praktijk’.
Het is mogelijk om u aan te melden voor één of voor beide tijdvakken.

Datum en locatie

Datum:24 mei 2018

Tijd: 14.00-20.00

2 Tijdvakken 14.00-16.00 uur / 16.00-20.00 uur (Het is mogelijk om aan één tijdvak deel te nemen i.p.v. de hele dag)

Bij deelname aan het tijdvak 16.00-20.00 uur of de hele dag, wordt er voor een diner gezorgd.

 

Park Cronesteyn

Restaurant ‘De Tuin van de Smid’

Polderpad 8

2322 LB Leiden

Begeleiding

Deze masterclass wordt georganiseerd door Marjoleine Vermeulen en Els de Hullu. Marjoleine is vaksteunpuntcoördinator biologie en lerarenopleider. Zij heeft veel ervaring opgedaan in het coachen van docenten en het vormgeven van professionalisering op diverse vlakken. Els is oud-lerarenopleider Biologie Universiteit Leiden en co-auteur van het boek ‘Ecologie leren en onderwijzen’.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €175,- voor de gehele masterclass, €50,- voor alleen het eerste tijdvak (14.00-16.00 uur) en €125,- als u alleen het tweede tijdvak bijwoont (16.00-20.00 uur). Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden

Op dit moment is de masterclass vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst door een mail te sturen. Wij nemen dan contact met u op mocht er een plaats vrij komen.

 

 

Alle cursus data

  • May 2018 24

    14.00-20.00
    Masterclass Ecologie in de praktijk