Masterclass Genetische Modificatie en CRISPR/Cas

Novel breeding…het leven in eigen hand?

Masterclass Genetische Modificatie en CRISPR/Cas, visualiseren en debatteren in de klas

Doel

Kennis nemen van de nieuwste technieken in de genetische modificatie, met speciale aandacht voor CRISPR/Cas.
De nieuwe informatie gebruiken in actieve werkvormen, die direct toepasbaar zijn in de klas.

Resultaat

Via u als docent komen uw leerlingen in aanraking met voortschrijdende technologische ontwikkelingen op het gebied van genetica, plantveredeling en immunologie. U neemt de vakinhoudelijke kennis die nodig is om uit te leggen hoe iets werkt mee naar de klas in de vorm van een mooie werkvormen, die direct toepasbaar zijn in uw onderwijs. Daarnaast doet u kennis op over de mogelijkheden die Hogeschool Inholland biedt aan uw leerlingen voor vervolg onderwijs.

Inhoud en opzet

Eenmalige Masterclass van 3,5 uur. We starten met een keynote van Lector Green Biotechnology Nelleke Kreike, vervolgens gaan we samen aan de slag in de workshop ‘CRISPR/Cas en Immuniteit zichtbaar maken in de klas’, ontwikkeld door Caspar Geraedts en Ingeborg van der Neut. Ter afsluiting gaan we samen het debat aan over ‘Novel breeding…het leven in eigen hand?’, via een werkvorm van het Nederlands debat instituut.

Data en locatie

Donderdag 14 juni 2018
15.00 – 18.30 uur
Hogeschool Inholland Delft
Rotterdamseweg 141, 2628 AL Delft

Doelgroep

Alle geïnteresseerde vo-docenten biologie, scheikunde en NLT die zich willen verdiepen in meer dan dat wat er in de schoolboeken en in Binas vermeld staat over genetische modificatie en CRISPR/Cas. De masterclass wordt gegeven door de Hogeschool Inholland en sluit goed aan bij het nieuwe examenprogramma biologie en voor NLT-docenten bij de module ‘…’ . HO docenten in relevant vakgebied zijn ook van harte welkom!
Deze masterclass heeft een minimumgrens van 15 personen.

Begeleiding

Lector Green Biotechnology Nelleke Kreike geeft met haar onderzoek invulling aan een groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven naar specialisten met kennis van moderne moleculaire veredelingsmethoden. Ze brengt de benodigde moleculaire en groene technische vaardigheden op onderwijs en onderzoek samen. Dit levert studenten een voorsprong op om de stap te maken naar de veredelingssector. Centraal in het onderzoek staat de verbinding tussen de moleculaire genetica, biotechnologie, plantkunde, en veredelingstechnologie. Dit ten behoeve van toepassingen in veredeling en verbetering van sierteelt- en voedselgewassen.
Met het streven naar een duurzame voedselproductie voor een gezond en beter leven, draagt het onderzoek van Kreike bij aan de drie onderzoekslijnen Voedsel, Leven en Gezondheid in de metropool en het kernthema Duurzaam van Hogeschool Inholland.
Samen met veredelingsbedrijven Syngenta, Rijk Zwaan en Scienza, Wageningen Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doet Kreike met docent-onderzoekers en studenten Biotechnologie onderzoek naar toepassingen van de nieuwste genoom editing techniek CRISPR/Cas. Daarmee kan het DNA van planten heel specifiek veranderd worden. Als modelgewas staat de Petunia centraal. Dit is een nachtschadegewas, nauw verwant aan aardappelen, tomaten, tabak en paprika’s, én een bekend modelgewas voor de sierteelt. De techniek opzetten en goed draaiende krijgen in diverse gewassen is een belangrijk doel van dit CRIPSR/Cas project.

Marjoleine is vaksteunpuntcoördinator biologie en lerarenopleider. Zij heeft veel ervaring opgedaan in het coachen van docenten en het vormgeven van professionalisering op diverse vlakken.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn, geldt een cursusgelden van €125,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan via deze link. Voor vragen kunt u contact opnemen per mail.

Alle cursus data

  • Jun 2018 14

    15:00-18:30 uur
    Masterclass Genetische modificatie en CRISPR/Cas