Masterclass Onderzoekend leren: een sprong in het diepe

Onderzoekend leren, ofwel inquiry based learning is hot. Deze manier van leren sluit aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid mensen van om dingen te exploreren. Deze manier van leren vraagt ook een meer actieve houding van de lerende. Redenen genoeg om in lessen activiteiten te ontplooien die een onderzoekende houding van leerlingen vragen. Deze masterclass is bedoeld voor docenten die graag meer over onderzoekend leren willen weten en deze manier van leren in hun onderwijs en practica zouden willen implementeren.

Doel

Met deze masterclass willen we docenten inspireren om in hun (practicum)lessen activiteiten te ontplooien waarbij leerlingen worden uitgedaagd tot onderzoekend leren. Het doel van deze masterclass is tevens inventariseren of er belangstelling is om aan te sluiten bij de bestaande PLG in het JSL met als doel dit onderwerp verder uit te diepen m.b.t. practica en profiel werkstukken.

Resultaat

Tijdens deze masterclass krijgen docenten praktische ideeën aangereikt om binnen hun lespraktijk leerlingen op een meer onderzoekende manier te laten leren.

Inhoud en opzet

De masterclass begint met het bestuderen van een favoriet eigen practicum. Na een inspirerende lezing waarbij we uitgedaagd worden om buiten de geëigende paden te denken gaan we aan de slag met beproefde voorbeelden. Hierbij zullen ook leerlingen aanwezig zijn om hun ervaringen met dit materiaal met ons te delen.
De masterclass wordt afgesloten zoals we begonnen zijn: met het favoriete eigen practicum. Hoe kunnen we het geleerde gebruiken in ons eigen favoriete practicum onze eigen lespraktijk?

Datum/data en locatie(s)

27 september 2018 van 16.30-20.00 uur
Universiteit Leiden, exacte locatie volgt

 

Aansluitend volgt er optioneel een PLG Practicum in de les.

Doelgroep

Docenten & TOA’s biologie, natuurkunde, scheikunde, Science en NLT

Begeleiding

Marjoleine Vermeulen, is vakdidactica biologie bij het ICLON en vaksteunpuntcoördinator biologie bij het Regionaal Steunpunt Leiden.
Cris Bertona, is vakdidactica scheikunde bij het ICLON en vaksteunpuntcoördinator scheikunde bij het Regionaal Steunpunt Leiden.
Karin Gubbens-Brouwer, is docent scheikunde en ondersteunend vaksteunpuntcoördinator scheikunde bij het Regionaal Steunpunt Leiden.
Martin Mollema, is docent natuurkunde en wiskunde en vaksteunpuntcoördinator natuurkunde bij het Regionaal Steunpunt Leiden.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €125,- voor alleen de masterclass en €550,- voor deelname aan de masterclass en PLG Practicum. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de Masterclass. Vragen kunt u stellen per mail.

Alle cursus data

  • Sep 2018 27

    16:30-20:00 uur
    Masterclass Onderzoekend leren: een sprong in het diepe