Masterclass/PLG Schoolexamenopgaven wiskunde C en D

Het maken van een goede schoolexamenopgave kost veel tijd. Voor wiskunde C en D geldt dat veel docenten het vak als enige op hun school geven omdat er doorgaans weinig leerlingen zijn die het vak volgen. De opgaven die bij de methoden worden geleverd, zijn doorgaans na een paar toetsen en herkansingen niet meer bruikbaar, zeker als stof in een volgend schoolexamen nogmaals voorkomt. In deze PLG gaan we daarom met elkaar goede schoolexamenopgaven maken en uitwisselen. Zo heeft iedereen op het einde een flink aantal schoolexamenopgaven van hoge kwaliteit.

Inhoud en opzet

We starten met een masterclass over het maken van goede toetsopgaven. Deze masterclass is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor degenen die niet aan de PLG mee willen doen. In deze eerste bijeenkomst zullen Ger Limpens en Ruud Stolwijk van Cito over resp. wiskunde C CSE en wiskunde D opgaven komen praten.

Na de masterclass volgen vier bijeenkomsten waarin we met elkaar toetsopgaven maken en elkaars opgaven bespreken en uittesten. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:
– Wiskunde C: Perspectief/vorm en ruimte, logisch redeneren, algebraïsche vaardigheden, rekenen, functies en grafieken, kansrekening en statistiek, rijen en reeksen
– Wiskunde D: Discrete en continue dynamische modellen, kansrekening en statistiek, verdieping analytische en synthethische meetkunde, getaltheorie, complexe getallen, rijen en reeksen, etc.
Het streven is dat we met elkaar zo’n 30 – 50 toetsopgaven met correctievoorschrift maken. Bij voldoende deelnemers is er dan voor elk schoolexamen een volledige toets. Als stijl zullen we opzet van de eindexamens wiskunde gebruiken waarbij over één situatie enkele samenhangende vragen worden gesteld.

Data en locatie

Woensdag 19 september – Masterclass
Maandag 15 oktober
Dinsdag 30 oktober
Dinsdag 27 november
Dinsdag 15 januari

16:00 – 20:00 uur
TU Delft, exacte locatie volgt

Doelgroep

Aangezien de meeste scholen in 5 en 6 VWO hun schoolexamen hebben, is deze PLG bedoeld voor docenten van 5 en 6 VWO. Voor de PLG is het noodzakelijk dat je lesgeeft aan een klas met wiskunde C of D.

Begeleiding

Deze Masterclass/PLG wordt onder voorbehoud begeleidt door de volgende cursusleiders:
Peter Kop, vakdidacticus wiskunde bij het ICLON en vaksteunpuntcoördinator wiskunde bij het Regionaal Steunpunt Leiden.
Wim Caspers, Vakdidacticus wiskunde bij SEC en vaksteunpuntcoördinator wiskunde bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland.
Lonneke Boels, docent wiskunde op het Christelijk Lyceum Delft.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €125,- in rekening gebracht voor alleen de masterclass en €550,- voor de gehele PLG. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de gehele PLG. Via deze link kunt u zich aanmelden voor alleen de masterclass. Voor vragen kunt u contact opnemen per mail.

Alle cursus data

  • Sep 2018 19

    16:00-20:00 uur
    Masterclass Schoolexamenopgaven wiskunde C en D

  • Sep 2018 19

    16:00-20:00 uur
    PLG Schoolexamenopgaven wiskunde C en D