Masterclass Scheikunde

De masterclasses zijn bedoeld als inspiratiebron voor docenten scheikunde, die op hun beurt de leerlingen inspireren en misschien zelfs motiveren voor de wetenschap.
Tijdens elke bijeenkomst zullen 1 of 2 inhoudelijke lezingen worden verzorgd door wetenschappers op het gebied van scheikunde en aan scheikunde verwante onderwerpen.
Daarnaast zal er telkens ook één meer praktische onderwerp aan bod komen: bijvoorbeeld op het gebied van de didactiek, of presentatie van aantrekkelijk nieuw lesmateriaal en good practices.

Masterclass “Heterogene katalyse (in de klas)” op 13 september:
In een onderzoeksproject heeft een groep bachelor studenten van de opleiding MST van de universiteit Leiden variaties op een bekende chemische demonstratie en de chemisch achtergrond ervan onderzocht.
De demonstratie laat zien hoe methanol katalytisch oxideert op een platina draad, die gaat gloeien door de vrijkomende reactiewarmte. Er kunnen zelfs kleine explosies bij ontstaan. De studenten kwamen tot de conclusie dat er veel fouten in voorgaande literatuur staan. Zo verloopt de oxidatie, in tegenstelling tot eerdere suggesties, niet vooral door vorming van methanal, maar doordat de oxidatie door gaat tot vorming van CO en CO2. Daarbij wordt ook H2 gevormd wat waarschijnlijk de oorzaak is van de explosies.
Zij hebben hun bevindingen gepubliceerd in twee artikelen in het Journal of Chemical Education.

Tijdens deze masterclass zal Ludo Juurlink (docent en onderzoeker aan de universiteit Leiden) eerst ingaan op de achtergronden van heterogene katalyse en de huidige stand van zaken op dit vakgebied. Vervolgens zullen de bevindingen van de studenten in het licht hiervan worden besproken en de mogelijkheden om hier in de klas mee aan de slag te gaan.
In het laatste deel van deze masterclass bestaat de mogelijkheid om zelf in het Junior Science Lab te experimenteren met deze demonstratie.

Links naar de artikelen:
Link 1
Link 2

Data en locatie

De reeks masterclasses vinden plaats in Leiden en duren van 16.00 – 20.00 uur. Een maaltijd is inbegrepen. De masterclasses zijn ook los te volgen.

Data Masterclasses schooljaar 2017-2018:

woensdag 13 september 2017
Donderdag 7 december 2017
Maandag 12 februari 2018
Dinsdag 10 april 2018

Doelgroep

De masterclasses zijn bedoeld voor scheikunde docenten uit het vo.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €125,- per masterclass. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden

Meld u hier aan voor de bijeenkomst op 12-2

Meld u hier aan voor de bijeenkomst op 10-4

Alle cursus data

  • Sep 2017 13

    16.00-20.00 uur
    Masterclass Scheikunde