Masterclass Water/Hydrofobiciteit

Het thema van de Masterclass is water en met name de interacties en evenwichten tussen watermoleculen, opgeloste stoffen en grensvlakken. Eerst een workshop van een expert van de TUDelft: G.J.M. Koper van de afdeling Chemical Enginering sectie  Advanced Soft Matter over Hydrofobiciteit. Daarna een workshop over een module met demonstratie experimenten die u de volgende dag meteen in de klas kunt laten zien.

Doel

Opfrissen van microscopische kennis over water en kennismaken met leuke experimenten.

Resultaat

Je kan in de klas nu meteen met de module Water! verrassend gewoon! aan de slag.

Inhoud en opzet

Workshop 1 Hydrofobiciteit (16:30 u -17:30 u)
Een ingewikkeld concept, vroeger hebben we geleerd dat oorsprong van dit verschijnsel ligt in entropie veranderingen van water. Maar enige jaren geleden verschenen in de wetenschapsbijlagen van kranten berichten dat opgeloste gassen verantwoordelijk zijn voor hydrofobiciteit. In de (populair)wetenschappelijke literatuur wordt toch ook wel eens gesproken over hydrofobe interacties. Een nog onbekende kracht?
Aan de hand van bovengenoemde (kranten)artikelen wordt de huidige stand van de wetenschap besproken en zullen de deelnemers van de workshop proberen te achterhalen welke concepten nu een rol hebben gespeeld in de artikelen en wat toch het effect is van het zelfionisatie-evenwicht van water? Zullen er in deze workshop wellicht wat mythes worden doorgeprikt?
Workshop 2 Water, verrassend gewoon! (18:15 u -19:00 u)
Sander Haemers
Een van de oudste” nieuwe scheikunde” modules is de module Water! Verrassend gewoon! Deze module bevat een achttal leuke demonstratie experimenten. De resultaten van deze experimenten geven een mooie context waarin de microscopische eigenschappen van een watermolecuul met zijn interacties te bespreken zijn. Een mooie oefening in het micro-macro denken één van de nieuwe speerpunten is in het examenprogramma.
In de workshop ontvangen de deelnemers een afgestofte versie van de module, doen we de experimenten en bespreken deze. De module en docentenhandleiding zijn beschikbaar via de website van het Bèta steunpunt Zuid-Holland.

Datum en locatie

De masterclass vindt plaats op donderdag 12 oktober en duurt van 16.00 tot 19.00 uur in Delft, inclusief een maaltijd. Precieze locatie volgt.
Aanvullend
19:00-19:30 Start PLG Sander Haemers
Na afloop van de workshops start de PLG “ Schoolexamenopgaven voor het (nieuwe) scheikunde programma” Deze PLG loopt alweer drie jaar en heeft al een mooi aantal schoolexamenopgaven opgeleverd. De startbijeenkomst is een korte bijeenkomst waarin de vervolgbijeenkomsten worden gepland en de onderwerpen verdeelt. Er is zeker nog ruimte voor nieuwe docenten.

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor scheikundedocenten.

Begeleiding

De Masterclass wordt geleid door Sander Haemers, werkzaam als docent scheikunde en NLT op het Stanislascollege in Pijnacker en als vakcoördinator scheikunde op het Bèta steunpunt Zuid-Holland. Sander heeft, als (co)auteur van een groot aantal modules, veel ervaring in het ontwikkelen van lesmateriaal en heeft als coach diverse ontwikkelteams en PLG’s begeleid.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet lidscholen worden er kosten van €125,- in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u een mail sturen naar dit emailadres.

Alle cursus data

  • Oct 2017 12

    16:00-20:00 uur
    Masterclass Water/Hydrofobiciteit