Nascholing algoritmen en grondslagen informatica met unplugged activiteiten

Vanaf schooljaar 2019-2020 gaat het nieuwe examenprogramma informatica havo/vwo in. Eén van de grootste wijzigingen daarin is domein B over grondslagen.

Bron: http://downloads.slo.nl/Repository/advies-examenprogramma-informatica-havo-vwo.pdf

Veel van de onderdelen uit dit domein kunnen in de les worden behandeld zonder gebruik van computers, met behulp van unplugged activiteiten. Deze activiteiten bieden docenten een handvat om leerlingen op een actieve manier de kracht van informatica te laten ervaren. Het gaat om lesactiviteiten waaraan geen computers te pas komen en waarbij de nadruk ligt op concepten zoals algoritmen en datastructuren. Leerlingen leren op een efficiënte wijze over deze concepten en krijgen zo inzicht in de werking van de ICT in de wereld om hen heen.
Twee studenten van de lerarenopleiding TU Delft (Cristian Dina en Ivo van Kreveld) doen onderzoek naar deze unplugged activiteiten. Zij zullen deelnemers benaderen om hierin te participeren.

Resultaat

Doelstelling van de workshop is om de deelnemers van voorbeelduitleg en concreet lesmateriaal te voorzien zodat ze er de volgende dag, met zelfvertrouwen, mee aan de slag kunnen in de les. De deelnemers zullen een beter beeld hebben van de inhoud van domein B: grondslagen. Zij zijn bekend met concrete lesactiviteiten om hier invulling aan te geven. De deelnemers krijgen alle materialen tot hun beschikking. Zij kunnen na afloop van de nascholing nog meer voorbeelden en materialen vinden op een website die momenteel nog ontwikkeling is.

Inhoud en opzet

Tijdens de workshop zullen de deelnemers kennis maken met enkele van de unplugged activiteiten door deze zelf, alsof ze leerling zijn, te beleven. Daarnaast gaan we in op de achterliggende concepten van de activiteiten waarbij verschillende onderdelen van domein B: grondslagen aan bod komen.

Data en locatie

De bijeenkomst is dinsdag 27 maart 2018 van 16.00 tot 20.00 uur, inclusief diner. Locatie is de TU Delft.

Doelgroep

Docenten informatica havo/vwo.

Begeleiding

• Martin Bruggink (foto links), vakdidacticus informatica bij de lerarenopleiding van de TU Delft. Martin is tevens vaksteunpuntcoördinator informatica bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland en organiseert daarbij onder meer nascholing voor informatica docenten. Martin heeft in de commissie gezeten voor het vormgeven van het nieuwe examenprogramma.


• Cristian Dina, docent informatica bij ISW Hoogeland in Naaldwijk, tevens student bij de lerarenopleiding TU Delft.
• Ivo van Kreveld, student lerarenopleiding TU Delft.

Aanmelden

Via deze link kunt u zich aanmelden.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet lidscholen worden er kosten van €25,- in rekening gebracht. Let op: tijdelijk worden informatica nascholingen aangeboden met korting (oorspronkelijk tarief was €125,-).  Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Alle cursus data

  • Mar 2018 27

    16:00-20:00 uur
    Nascholing algoritmen en grondslagen informatica met unplugged activiteiten