Nascholing nieuwe examenprogramma informatica

Vanaf schooljaar 2019-2020 gaat het nieuwe examenprogramma informatica havo/vwo in, zie deze link. Binnenkort verschijnt de eerste versie van de handreiking, ontwikkeld door SLO. Scholen kunnen nu al beginnen met het implementeren van het nieuwe examenprogramma. Tijdens deze bijeenkomst voor informatica-docenten laten we voor de kerndomeinen (B t/m F) voorbeelden zien van lesmateriaal en (toets)opgaven die hierbij aansluiten. We leggen daarbij vooral nadruk op nieuwe onderdelen van het examenprogramma. Daarnaast is er ruimte om materialen met elkaar uit te wisselen.

Resultaat

Deze nascholing heeft als doel informatica-docenten te helpen in de voorbereiding op het nieuwe examenprogramma. Deelnemers krijgen een beter beeld van de eindtermen voor informatica en veel voorbeelden van lesmateriaal en opgaven. Ook de methode-uitgevers zullen worden uitgenodigd.

Inhoud en opzet

Tijdens de bijeenkomst zullen we de 5 domeinen één voor één langsgaan en aan de hand van concrete voorbeelden en oefeningen illustreren wat deze inhouden en wat je daarbij van de leerlingen moeten verwachten. De deelnemers kunnen ook zelf materialen en lesideeën aandragen, er is veel ruimte voor uitwisseling met elkaar.

Data en locatie

De bijeenkomst is woensdag 14 maart 2018 van 16.00 tot 20.00 uur, inclusief diner. Locatie is de TU Delft.

Doelgroep

Docenten informatica havo/vwo.

Begeleiding

Martin Bruggink, vakdidacticus informatica bij de lerarenopleiding van de TU Delft. Martin is tevens vaksteunpuntcoördinator informatica bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland en organiseert daarbij onder meer nascholing voor informatica docenten. Martin heeft in de commissie gezeten voor het vormgeven van het nieuwe examenprogramma.

John Val, docent informatica Rijnlands Lyceum Oegstgeest, tevens vaksteunpuntcoördinator bij het Regionaal Steunpunt Leiden.

Aanmelden

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet lidscholen worden er kosten van €25,- in rekening gebracht. Let op: tijdelijk worden informatica nascholingen aangeboden met korting (oorspronkelijk tarief was €125,-). Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Alle cursus data

  • Mar 2018 14

    16:00 - 20:00 uur
    Nascholing nieuwe examenprogramma informatica