Nascholing Wiskunde C

In het nieuwe examenprogramma van wiskunde C zijn de domeinen ‘Logisch redeneren’ en ‘Vorm en ruimte’ opgenomen. Dit schooljaar wordt voor het eerst het eindexamen afgenomen. Inhoud en achtergrond van beide domeinen komen aan de orde. Welke didactiek past erbij? Ook is er aandacht voor de praktische gang van zaken in de les en er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Doel

De kennis van wiskunde die zich schuil houdt achter de domeinen ‘Logisch redeneren’ en ‘Vorm en ruimte’ wordt opgefrist of verdiept, ook op het gebied van didactiek.

Resultaat

De deelnemers raken wiskundig goed voorbereid en doen ideeën op waarmee de wiskunde C-leerlingen goed bediend kunnen worden.

Inhoud en opzet

Drie bijeenkomsten met daarin theorie, voorbeelden van lesmateriaal en aandacht voor de praktische gang van zaken in de les aan wiskunde C-leerlingen. Bij elke bijeenkomst hoort een (bescheiden) hoeveelheid huiswerk, bijvoorbeeld (indien mogelijk) uitproberen van materiaal.

Data en locaties

De bijeenkomsten duren van 16.00 – 20.00 uur en vinden plaats in Delft op:
5 oktober
7 december
1 februari

Doelgroep

Docenten wiskunde bovenbouw vwo

Begeleiding

Deze nascholing wordt begeleid door drs. P.M.G.M. Kop, dr. J. G. Spandaw en dr. W. Caspers
– Peter Kop is al ruim 35 jaar docent in het voortgezet onderwijs. Naast lesgeven is hij jarenlang betrokken geweest bij de eindexamens wiskunde A. Sinds 2002 is hij werkzaam als vakdidacticus bij het ICLON. Daarnaast is hij lid (geweest) van verschillende syllabuscommissies, auteur bij de vernieuwingscommissie Ctwo en de Wageningse methode en voorzitter van de Zebrareeks.
– Wim Caspers heeft onderzoek gedaan in de functionaalanalyse en werkt als docent wiskunde op het Lyceum Ypenburg. Ook is hij werkzaam aan de TU Delft op het gebied van aansluiting en als wiskundelerarenopleider.
– Jeroen Spandaw heeft onderzoek gedaan in de algebraïsche meetkunde. Daarna heeft hij gewerkt als docent wiskunde en (algemene) natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als universitair docent en wiskundelerarenopleider aan de TU Delft.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €375,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven organisatie- of schooladres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Alle cursus data

  • Oct 2017 05

    16:00-20:00 uur
    Nascholing Wiskunde C