PLG Algebraïsche vaardigheden

Het ontwikkelen van symbol sense en algebraïsche basisvaardigheden bij je eigen leerlingen

Al langer weten we dat het hebben algebraïsche basisvaardigheden niet voldoende is om algebraïsche problemen op te lossen. Hoe vaak gebeurt het niet dat in de klas veel geoefend is op die basisvaardigheden, waarna de resultaten op het proefwerk toch tegenvallen? Blijkbaar is er meer nodig dan enkel rijtjes sommen om vaardigheden te oefenen.
Ook bij de overgang van onder- naar bovenbouw blijkt iets dergelijks in de wiskundeles. Vaardigheden die in de onderbouw veel en vaak geoefend zijn, komen bij het gebruik ervan in de wat ingewikkelder bovenbouwstof maar matig uit de verf.
Om de algebraïsche basisvaardigheden functioneel te kunnen inzetten is symbol sense nodig. Dit betreft het strategisch kunnen werken in de algebra, het globaal kunnen kijken naar algebraïsche expressies en formules en het kunnen redeneren met formules.
Leerlingen die symbol sense ontwikkeld hebben kunnen beter betekenis geven aan algebraïsche formules. Een manier daarvoor zou kunnen zijn om formules meer aan grafieken te koppelen. Onderzoek laat zien dat leerlingen dit niet van nature doen, maar dat het wel aan te leren is.

Doel

Docenten trainen eigen vaardigheden en ontwikkelen visie op algebraïsche vaardigheden en lesmateriaal voor leerlingen.

Resultaat

In deze PLG willen we opdrachten ontwikkelen die zowel symbol sense bevorderen als basisvaardigheden trainen, zodat leerlingen zich beter staande houden wanneer ze geconfronteerd worden met algebraïsche problemen.

Inhoud en opzet

Vijf bijeenkomsten waarin aandacht besteed wordt aan eigen vaardigheden en visie en waarin gezamenlijk materiaal ontwikkeld wordt dat direct in de klas bruikbaar is. In een Professionele Leer Gemeenschap (PLG) staan eigen inbreng en leren met elkaar voorop.

Data en locaties

De bijeenkomsten duren van 16.00 – 20.00 uur en vinden plaats in Delft op:
– 28 september
– 26 oktober
– 9 november
– 21 december
– 8 februari
– 8 maart (optioneel)

Doelgroep

Onderbouw en bovenbouw havo-vwo wiskunde docenten

Begeleiding

Deze PLG wordt begeleid door Drs. P.M.G.M. Kop, Dr. J. G. Spandaw en dr. W. Caspers
– Peter Kop is al ruim 35 jaar docent in het voortegzet onderwijs. Naast lesgeven is hij jarenlang betrokken geweest bij de eindexamens wiskunde A. Sinds 2002 is hij werkzaam als vakdidacticus bij het ICLON. Daarnaast is hij lid (geweest) van verschillende syllabuscommissies, auteur bij de vernieuwingscommissie Ctwo en de Wageningse methode en voorzitter van de Zebrareeks.
– Wim Caspers heeft onderzoek gedaan in de functionaalanalyse en werkt als docent wiskunde op het Lyceum Ypenburg. Ook is hij werkzaam aan de TU Delft op het gebied van aansluiting en als wiskundelerarenopleider.
– Jeroen Spandaw heeft onderzoek gedaan in de algebraïsche meetkunde. Daarna heeft hij gewerkt als docent wiskunde en (algemene) natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als universitair docent en wiskundelerarenopleider aan de TU Delft.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €500,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Alle cursus data

  • Sep 2017 28

    16:00-20:00 uur
    PLG Algebraïsche vaardigheden